Aktuálne publikácie z prostredia vesmírnej politiky

il_340x270.1361096219. februára 2017 – Koniec minulého a začiatok súčasného roka 2017 priniesli so sebou viacero zaujímavých publikácii zo sveta vesmírnej politiky. Ďalej v správe približujeme to najzaujímavejšie, čo je dnes spomedzi odborných štúdií venujúcim sa týmto témam dostupné – Príručku pre nových aktérov vo vesmíre od Secure World Foundation, súhrnný report mapujúci európske a globálne trendy vo vesmíre od Európskeho Inštitútu pre vesmírnu politiku Space Policies, Issues and Trends in 2015-2016 či analytickú štúdiu o genéze, súčasnom stave a budúcom vývoji európskej vesmírnej politiky od Vincenta Reillona.

Screen Shot 2017-02-09 at 23.13.15Handbook for New Actors in Space

Zvyšujúci sa počet aktérov v kozmickom priestore má svoje výhody aj nevýhody. Podporuje inovácie, konkurenciou znižuje náklady pre jednotlivé subjekty a zabezpečuje lepší prístup k službám využívajúcim satelity. Na druhej strane môže tento rast zvýšiť hrozbu pre trvalo udržateľný rozvoj a využívanie kozmického priestoru, prípadne prispieť k nárastu geopolitického napätia na Zemi. Príručka od mimovládnej organizácie Secure World Foundation (SWF) – Handbook For New Actors in Space bola vydaná práve s cieľom pomôcť riešiť tento problém. Vznikla v januári 2017 ako výsledok spoločného úsilia medzi SWF, odborníkmi z vlád, satelitných operátorov, či akademickej obce.

Príručka sa zameriava na dve cieľové subjekty vo vesmíre – štáty rozvíjajúce národnú vesmírnu politiku a aktivity s ňou spojené a tiež start-upové firmy, univerzity a ďalších neštátnych aktérov, ktorí sa zaoberajú technickou alebo vedeckou stránkou vesmírnych projektov a ktoré svoje pôsobenie na poli vesmírneho práva či politiky len začínajú. Cieľom je poskytnúť obom skupinám prehľad o základných princípoch, zákonoch normách a odporúčaných postupoch pre mierovú, bezpečnú a dlhodobo udržateľnú činnosť vo vesmíre, čím sa môžu maximalizovať ich pozitívne prínosy a minimalizovať negatívne dôsledky spojené s príchodom nových účastníkov do tohto sektora.

Screen Shot 2017-02-09 at 23.13.54Space Policies, Issues and Trends in 2015-2016

Európsky inštitút pre vesmírnu politiku (ESPI) pravidelne v dvojročných intervaloch vydáva súhrnný report „Space Policies, Issues and Trends in“ pričom dnes je k dispozícii čerstvo publikovaná edícia venovaná trendom vo sfére vesmírnych aktivít v rokoch 2015 – 2016. V jednotlivých kapitolách sa venuje globálnym politickým trendom vo vesmírnom sektore, globálnej vesmírnej ekonomike, európskemu inštitucionálnemu trhu, obrannej perspektíve a vesmírnym politikám a stratégiám vo svete. Široké obsahové zameranie reportu zahŕňa napr. vývoj v Rusku – ruský prezident Vladimír Putin v roku 2015 schválil fúziu Federálnej vesmírnej agentúry (ROSCOSMOS) a United rocket space corporation (URSC). Toto spojenie by malo do budúcnosti pomôcť Rusku v konkurencieschopnosti, získavaní podielu na trhu, ale aj celkovému posilneniu vo vesmírnom priemysle, v rámci ktorého krajina v posledných rokoch zažívala obdobie neúspechov. Podrobné analytické informácie o vesmírnom sektore v ďalších štátoch, či už v krajinách EÚ, USA, Japonsku, Číny alebo Indii a nadnárodných subjektoch ako EÚ, ESA, EUMETSTAT a mnohých iných si môžete prečítať v reporte dostupnom na webe ESPI.

Screen Shot 2017-02-09 at 23.12.52European space policy: Historical perspective, specific aspects and key challenges

Z prostredia European Parliamentary Research Service vyšla koncom januára 2017 analytická štúdia mapujúca komplexne historické náležitosti, súčasný stav ako aj perspektívy budúceho vývoja európskej vesmírnej politiky. Vincent Reillon prispieva so svojou štúdiou k početným dokumentom, ktoré boli za približne posledné 1 – 2 roky vydané a ktoré sa zaoberajú tým, ako by mala európska vesmírna politika v blízkej budúcnosti vyzerať. Niekoľkoročný proces v prostredí Európskej komisie, ktorý vyvrcholil prijatím Vesmírnej stratégie pre Európu počas jesene minulého roka tak rozprúdil dôležitú diskusiu medzi európskymi odborníkmi pôsobiacimi v tejto oblasti. Vincent Reillon vo svojej publikácii otvára aj také otázky ako nastavenie vzťahov medzi Európskou úniou a Európskou vesmírnou agentúrou, potrebu Európy udržať si v globálnom kozmickom sektore štatút vesmírnej mocnosti, či dosahovanie synergie medzi civilnými a vojenskými vesmírnymi aktivitami.