EÚ spustila počiatočné služby systému Galileo

galileo215. decembra 2016 – Dnešným dňom Európska únia v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) spustila tzv. iniciačné služby európskeho globálneho navigačného systému Galileo. S 18 družicami na orbite predstavuje Galileo v súčasnosti najpresnejšiu družicovú navigáciu na svete. Spustenie počiatočnej prevádzky Galileo je popri prijatí Vesmírnej stratégie pre Európu a  podpísaní spoločného vyhlásenia EÚ a ESA ďalším dôležitým míľnikom európskej vesmírnej politiky, ktorý sa odohral počas predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES).

Galileo je jedným z dvoch vlajkových vesmírnych programov Európskej únie. Prínos autonómneho družicového navigačného systému pre Európu má nespočetné množstvo výhod. Len v ekonomickom sektore sa odhaduje, že 10% európskeho HDP závisí od satelitnej navigácie. Európska komisia predpokladá, že tento objem sa do roku 2030 strojnásobí. Galileo ani zďaleka nie je len o navigácií. Neoddeliteľnou súčasťou služieb Galileo je časová synchronizácia, ktorá je nevyhnutná pri bezhotovostných finančných transakciách a spravovaní kritickej infraštruktúry, napríklad v oblasti dopravy a energetiky. V neposlednom rade Galileo prispeje aj k posilňovaniu bezpečnosti a obrany Európy. Aj keď je Galileo pod civilnou správou Európskej komisie, družicové signály môžu mať aj využitie v bezpečnostnej oblasti, napríklad pre účely Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Osobitnou službou systému Galileo je tzv. kryptovaný signál PRS (Public Regulated Service), ktorý bude dostupný len pre určené vládne a bezpečnostné zložky.

Za mimoriadnu geo-lokalizačnú presnosť Galileo vďačí mimoriadne kvalitným atómovým hodinám, ktoré sú umiestnené na palube satelitov aj v dezignovaných pozemných staniciach. Množstvo mobilných telefónov s kompatibilným čipom pre družicovú navigáciu už dnes môže prijímať signály družíc Galileo. Predpokladá sa, že od roku 2018 budú už tieto čipy prirodzenou súčasťou mobilných zariadení predávaných v Európe. Služby poskytované európskym družicovým systémom budú dostupné po celom svete. Galileo vytvorí podmienky pre jedinečný segment podnikania, čo vytvára priestor aj pre intenzívnejšie zapojenie slovenských podnikateľov. Plná operačná spôsobilosť systému Galileo sa očakáva v roku 2020 s 30 družicami na obežnej dráhe.

Najčastejšie pýtané otázky k systému Galileo si môžete prečítať tu.