SGAC seriál časť 1. – O organizácii a členstve

xOrganizácia Space Generation Advisory Council (SGAC) vznikla v roku 1999 ako výsledok rozvoja myšlienky vychádzajúcej z Úradu OSN pre mierové využívanie vesmírnu intenzívnejšie zapojiť do medzinárodného vesmírneho spoločenstva hlas mladých ľudí, študentov a mladých profesionálov, tzv. „space generation“, teda obyvateľov planéty Zeme, narodených vo vesmírnej ére, po vypustení prvej umelej družice Zeme, Sputnika 1 v roku 1957.  Za vyše 15 rokov pôsobenia sa SGAC značne rozrástla, má niekoľkotisícovú členskú základňu z vyše 90 krajín, disponuje pozorovateľským štatútom pri Výbore OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS) a naďalej napĺňa cieľ prinášať hlas mladej generácie do dôležitých medzinárodných rozhovorov v globálnom vesmírnom sektore, či už ide o pôdu OSN, iných medzinárodných organizácií alebo kozmického priemyslu.

SGAC od svojich počiatkov funguje popri svojej mimovládnej a medzinárodnej povahe na báze dobrovoľníctva, ktoré je pre členov ako aj samotnú organizáciu kľúčové. Jediná fyzická kancelária SGAC sa nachádza vo Viedni v zdieľaných priestoroch s Európskym inštitútom pre vesmírnu politiku ESPI, jediným plateným členom je výkonný riaditeľ, v súčasnosti riaditeľka, ktorá organizáciu zastupuje navonok. Každý z členov organizácie sa do aktivít SGAC či pracovných skupín zapája podľa svojho presvedčenia, záujmu a dostupného času. Preto hneď na úvod vyzývame, pokiaľ sa zaujímaš o vesmír a máš 18 – 35 rokov, členstvo v SGAC je pre Teba priam stvorené! Členstvo nevyžaduje žiadne mesačné či iné poplatky ani kontinuálne vykonávanie konkrétnej činnosti. Vychádza z princípu dobrovoľníctva a ponúka úžasné množstvo rôznych príležitostí, ktoré v životopise mladého človeka môžu zavážiť.

sgac1
Účastníci 1. európskeho SGAC workshopu, február 2016, Budapešť

Popri presadzovaní hlasu mladej generácie na medzinárodnej pôde je totiž práve tento ďalší prvok minimálne rovnako významný. SGAC predstavuje fantastickú profesionálnu medzinárodnú sieť kontaktov a priateľstiev, ktoré sú v kariére začínajúcich mladých profesionálov resp. študentov veľmi, veľmi vhodné. Členstvo v SGAC ponúka príležitosti na získanie nových kamarátstiev s podobne nadšenými mladými ľudmi z celého sveta, pričom zároveň ponúka pridanú hodnotu vo forme množstva rôznych konferencií, workshopov, súťaží a iných podujatí, ktorých sa členovia SGAC zúčastňujú a ktoré sami aj organizujú. V súčasnosti často vyžadovaný a presadzovaný interdisciplinárny prístup k vesmírnym aktivitám je reflektovaný aj v členskej základni SGAC – konštruktéri malých družíc či inak zameraní inžinieri, vesmírni právnici, astrofyzici, ekonómovia, odborníci na vesmírnu politiku – študenti a mladí profesionáli so všetkými takýmito špecializáciami sú členmi SGAC, čo výrazne napomáha a zefektívňuje prácu organizácie a jednotlivých pracovných skupín (viď nižšie).

13404003_1352702208079653_1946058796270405931_o
Členovia SGAC na rokovaniach UNCOPUOS vo Viedni

Spomedzi týchto konferencií sú pravidelne každý rok organizované Space Generation Congress, ktorý prebieha tesne pred Medzinárodným astronautickým kongresom, na rovnakom mieste konania, Space Generation Fusion Forum a viacero regionálnych workshopov (európsky, ázijský, latinskoamerický…). Členova SGAC môžu nájsť uplatnenie tiež v práci jednotlivých pracovných skupín SGAC, ktoré sú zložené z členov SGAC a opäť fungujú predovšetkým na dobrovoľníckej báze. Zároveň však s tým, že ich výstupy v podobe či už analýz, komentárov alebo konkrétnych projektov sú vo svetovej vesmírnej komunite rešpektované.  Tematické zameranie projektových pracovných skupín SGAC je rôznorodé, cez space exploration, problematiku malých družíc, vesmírne právo a ďalšie. Webstránka SGAC pravidelne informuje tiež o rôznych súťažiach, do ktorých sa členovia môžu zapojiť ako aj o možnostiach štupendií a grantov na zaujímavé cesty a pobyty. V neposlednom rade, jedným z benefitov členstva v SGAC je aj možnosť využiť toto člensto v prípade záujmu zúčastniť sa rokovaní UN COPUOS a jeho 2 podvýborov.

Tomáš Hrozenský, Národný kontaktný bod pre Slovensko v SGAC

Lucius Klobučník, Národný kontaktný bod pre Slovensko v SGAC

www.spacegeneration.org , SSPA a Space Generation Advisory Council