Vesmír zostáva naďalej prioritou pre eurokomisára Šefčoviča

untitled22. októbra 2016 – Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič opäť potvrdzuje vesmírne aktivity za svoje a európske priority. Vo svojom profesionálnom blogu pripomenul význam osláv Svetového kozmického týždňa, ako každoročnej pripomienky ľudskej prirodzenosti objavovať a zaujímať sa o tajuplné zákutia svojho okolia a hlbokého vesmíru. Zdôraznil, že rozvoj technológií je rovnako nevyhnutný, a zároveň tiež aj priamym výsledkom investícií do kozmických aktivít – od používania TV a dátových prenosov cez bankové prevody a GPS navigáciu, až po interaktívne mapy, zdieľané aplikácie a ďalšie iné využitia.

Čoraz viac mobilných aplikácií potrebuje k svojím službám informáciu o geografickej polohe, aktualizácii a presnosti predpovede počasia alebo optickú snímku určitej lokality na zemskom povrchu v presný čas. Vesmírne technológie nielen zlepšujú naše životy,pomáhajú ich zároveň chrániť a zachraňovať. Satelitné technológie takisto dopomáhajú k porozumeniu našej planéty. Pomocou unikátnych a presných vizuálnych informácií a meraní môžeme skúmať globálne zmeny v teplote, počasí, zalesnení alebo hladinách oceánov, či sledovať úroveň ozónovej vrstvy a miery CO2 v atmosfére. Eurokomisár rovnako vyzdvihol potrebu bezpečnosti vo vesmíre, a to predovšetkým problematiku vesmírneho odpadu, ochranu technológií na obežných dráhach a vplyv vesmírneho počasia a magnetickej radiácie (a ich možného dopadu na zabezpečenie komunikácie medzi verejnými autoritami).

Dôležitosť satelitných technológií narastá, rovnako, ako narastá množstvo ich užívateľov na trhu. Spoločné európske programy medzi EÚ a ESA a ostatnými partnermi, ako Copernicus či Galileo, prinášajú veľký potenciál na európske ale aj svetové trhy. Európsky vesmírny priemysel, priamo zamestnávajúci približne štvrť milióna profesionálnych pracovníkov, predstavuje tretinu z globálnych trhov, a jeho ročná hodnota zisku sa pohybuje okolo 50 miliárd EUR. Európsky vesmírny trh však v súčasnosti zažíva aj riziká a začína pociťovať silnú konkurenciu nových hráčov na globálnych trhoch.

Nová Vesmírna stratégia pre Európu, ktorej príprav sa SSPA intenzívne venovala počas celého roka, by mala reflektovať všetky dôležité aspekty súčasných výziev a prínosov vesmírnych technológií pre európskych občanov. Očakáva sa, že Európska komisia bude publikovať jej verziu už 26. októbra 2016. Bude to po prvý krát, odkedy EÚ bude mať svoju prvú oficiálnu a komplexnú vesmírnu stratégiu, ako nielen výsledok spolupráce medzi partnermi EÚ, ESA, ich členskými štátmi a vesmírnymi agentúrami, ale aj zapojenia občanov, priemyslu, či profesionálnych združení do procesu jej prípravy.