Udialo (a udeje) sa v slovenskej vesmírnej komunite

2000px-Flag_of_Slovakia.svgaaa9. novembra 2019 – Intenzita vesmírnych a s vesmírom súvisiacich aktivít na Slovensku evidentne narastá. V jesenných mesiacoch prebiehajúceho roka 2019 sme v online priestore zaznamenali viacero nových podujatí, oznámení a ďalších aktualít z prostredia slovenských štátnych a súkromných organizácií, angažujúcich sa v sfére vesmírnych aktivít. Sumár týchto noviniek prinášame v zozname nižšie.

  • Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prebehol v septembri workshop k 5. PECS výzve v rámci prístupového procesu SR do Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Prihlasovanie nádejných projektov je momentálne spustené až do 2. decembra 2019. Prezentácie zástupcov ESA a ďalšie materiály z tohto poudjatia sú dostupné na webe slovak.space. Ministerstvo školstva sprístupnilo taktiež pracovnú anglickú verziu Koncepcie vesmírnych aktivít SR, odprezentovanej v predchádzajúcich mesiacoch tohto roka
  • Vzdelávaco-popularizačná iniciatíva košického Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (UEF SAV) pod názvom Space::Lab priebežne pokračuje v organizácií podujatí Space::Talks. Posledný, už šiesty Space::Talk, bol zameraný na tému kozmického odpadu. Z prostredia UEF SAV stojí tiež za zmienku, že kozmický inžinier Ján Baláž získal členstvo v International Academy of Asronautics.

Čo sa týka SSPA, v združení sme sa v posledných týždňoch venovali prevažne vzdelávacej činnosti a podpore budovania kapacít v oblasti vesmírneho práva, prostredníctvom seminárov a diskusií na univerzitách v Banskej Bystrici a Trnave. Už šiestykrát v rade sa nám v septembri tohto roku podarilo vyslať slovenských študentov na Letnú školu ECSL o vesmírnom práve a vesmírnej politike.

Z bližiacich sa „vesmírnych“ udalostí v blízkom okolí dávame ešte do pozornosti: