Blíži sa piaty PECS informačný deň s expertmi z ESA

pecs5. septembra 2019 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ohlásilo informačný deň k piatej výzve PECS – PECS 5th Call Briefing Day. Stretnutie s expertmi Európskej vesmírnej agentúry sa uskutoční dňa 19. septembra 2019  v budove Centra vedecko-technických informácií SR v zasadacej miestnosti na 2. poschodí, Lamačská cesta 8/a, Bratislava.

Na stretnutí budú detailne predstavené podmienky podávania projektov v rámci 5. PECS výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií možných projektových zámerov s expertmi ESA. Prihlasovanie na PECS 5th Call Briefing Day je možné prostredníctvom nasledovného elektronického formulára a to najneskôr do 12. septembra 2019.

 Informácia o konaní podujatia je tiež dostupná na:http://slovak.space/pozvanka-na-pecs-5th-call-briefing-day/