Turbulencie na poistnom trhu pre vesmírne aktivity

06-swissre5. augusta 2019 – Vesmírna činnosť, podobne ako iné odvetvia ľudskej činnosti, býva štandardne subjektom poistnej činnosti. Poisťovanie vesmírnych aktivít sa medzinárodné odohráva v dvoch najštandardnejších formátov – poistenia vlastného (z ang. first party insurance) vesmírneho projektu (vynášanie alebo samotný náklad) a poistenia tretej strany (z ang. third party insurance), resp. inými slovami poistenia zodpovednosti za škodu. Dlhodobo viac-menej konštantný trh pre poisťovanie vesmírnych aktivít zaznamenal v posledných dňoch markantnú zmenu, kedy jeden z gigantov na globálnom poistnom trhu, spoločnosť Swiss Re, ohlásila odchod spoločnosti z vesmírneho poistného trhu.

Poistný trh pre vesmírne aktivity vychádza jednak zo štandardnej filozofie poisťovníctva, jeho ďalším znakom, a to predovšetkým v prípade poistenia zodpovednosti za škodu, je, že jeho existencia je tiež umožnená a poháňaná medzinárodnými a národnými právnymi nariadeniami. Viacero významných krajín sveta vo vesmírnom sektore vo svojich regulačných rámcoch pre vesmírnu činnosť legislatívne zakotvenú nevyhnutnosť pre žiadateľa o povolenie vesmírneho projektu podmienku disponovať uzatvoreným poistením pre zodpovednosť za škodu spôsobenú jeho vesmírnou činnosťou, či už ide o fázu vynášania alebo fázu nominálnej misie daného satelitu.

Odchod Swiss Re z vesmírneho segmentu poistného trhu sa deje v nadväznosti na nepriaznivý vývoj na trhu súvisiaci so slabo rastúcim geostacionárnym družicovým trhom, nárast novej konkurencie a v neposlednom rade 2 nedávnych významných poistných udalostí – neúspešného štartu Európskej rakety Vega 10. júla tohto roku a januárového zlyhania pozorovacej družice Worldview-4 firmy Maxar, ktoré dokopy vygenerovali poistné nároky v hodnote vyše 600 miliónov USD. Hoci Swiss Re nebola týmito udalosťami priamo zasiahnutá, je zrejmé, že vo vesmírnom poistnom trhu už naďalej nevidí priaznivé obchodné podmienky. Meniaci sa charakter globálneho vesmírneho sektora ovplyvňuje aj poistné otázky. Poistný trh kedysi fungujúci na malom počte no na druhej strane objemných zákaziek (prevažne geostacionárne družice) sa posúva v nadväznosti na nové formy vesmírnej činnosti (napr. malé družice) do podoby trhu väčšieho počtu menej objemných zákaziek. Zdá sa, že poisťovacie spoločonosti nedokážu zatiaľ uspokojivo odhadovať mieru rizika vyplývajúceho z nových technologických konceptov a turbulenté obdobie na trhu pravepodobne vyvolá zvýšenie cien za poistné služby, prip. možno, ako v prípade Swiss Re, odchod ďalších hráčov z trhu.