Predstavenie Koncepcie vesmírnych aktivít SR

Screenshot 2019-07-08 at 23.34.158. júla 2019 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informovalo prostredníctvom portálu slovak.space, že dňa 24. júna 2019 bola Rade vlády SR pre VTI predstavená Koncepcia vesmírnych aktivít v SR z dielne MŠVVaŠ SR v spolupráci s relevantnými ministerstvami, akademickou a podnikateľskou obcou.“ Koncepcia je voľne dostupným dokumentom, oficiálna správa na portáli slovak.space ďalej informuje o zámere Koncepcie vesmírnych aktivít v SR, ktorým je analyzovať stav vesmírnych aktivít v Slovenskej republike a do budúcna nájsť vhodnú formu ich udržateľného financovania a nadrezortného riadenia.