EU / ESA Space Council obnovený po 8 rokoch

esa eu211. júna 2019 – Dvaja najvýznamnejší medzinárodní aktéri v európskom vesmírnom sektore – Európska únia a Európska vesmírna agentúra obnovili spoločnú formálnu platofrmu pre vzájomný dialóg. Po 8 rokoch tak koncom mája 2019 opäť zasadol EU / ESA Space Council, ktorého sa zúčastnili lídri oboch organizácií a predstavitelia ich členských štátov (28 členských krajín EÚ, 22 členských štátov ESA, pričom 20 z nich participuje v oboch inštitúciách). Obnovenie formátu EU / ESA Space Council vysiela signál záujmu oboch inštitúcií o podporenie etablovanej, no nie bezproblémovej spolupráce medzi týmito dvoma organizáciami.

Tému obnoveného EU / ESA Space Council konajúceho sa v nadväznosti na zasadnutie Rady ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť bola idea „Space as an enabler“ zdôrazňujúca socioekonomické výhody plynúce z využívania kozmických technológií. Posledným významným spoločným dokumentom oboch organizácií bola v roku 2016 rezolúcia Joint Statement on Shared Vision and Goals for the Future of European Space.

esa eu