Európske nosiče Ariane 6 a Vega C čoraz bližšie k prevádzke

2019-03-19-15035914. mája 2019 – Vývoj budúcich európskych nosných rakiet pre cesty do vesmíru napreduje. Súčasné portfólio európskych nosičov počíta v najbližších rokoch s výraznou obnovou súvisiacou s uvedením modernizovaných verzií rakiet Ariane a Vega na trh. Dnes používané nosiče Ariane 5 a Vega by mali byť priebežne nahradené ich novými verziami Ariane 6 a Vega C. Popri Ariane 5 a Vega dnes európske portfólio ešte dopĺňa modifikovaná ruská raketa Sojuz. Európsky kozmodróm, ktorý všetky tieto rakety využívajú, sa nachádza na francúzskom území v Južnej Amerike, pri meste Kourou vo Francúzskej Guyane.

Vega, Sojuz a Ariane 5

V nadväznosti na dynamický vývoj na trhu vynášania družíc do vesmíru, s viacerými tradičnými či novými hráčmi v segmente ťažkotonážnych heavy-lift nosičov (napr. Falcon Heavy) ako aj malých rakiet slúžiacich globálne stále rastúcemu využívaniu malých družíc (napr. Electron), je pre Európu potrebné udržanie konkurencieschopnosti svojich raketových nosičov. Navyše, disponovanie vlastnými raketovými nosičmi má okrem hospodárskych ukazovateľov aj značný politický a bezpečnostný kontext a v prípade Európy posilňuje európsku strategickú autonómiu v globálnom meradle.

Európske nosiče, predovšetkým „home-made“ rakety Ariane a Vega fungujú v špecifickom biznis modeli založenom na rozsiahlej inštitucionálnej (verejnej) podpore (predovšetkým cez rámec ESA), ktorá však simultánne vyžaduje ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu za účelom vyrovnania vysokých kapitálových výdavkov na ich vývoj (a súvisiacu nevyhnutnú infraštruktúru) častou operačnou prevádzkou generujúcu zisky, ktoré len verejné vesmírne misie samostatne (národné programy, ESA a EUMETSAT aktivity, EÚ projekty) nedokážu porovnateľne dosiahnuť.

Prvé ostré lety Ariane 6 a Vega C rakiet sú očakávané v priebehu budúceho roka a sú nakontraktované súkromnými spoločnosťami (Oneweb družice v prípade Ariane 6 a Airbus družice v prípade Vega C), čo by mohlo predznamenávať dobré uvedenie na trh. Primárnym konštruktérom Ariane 6 je podobne ako pri Ariane 5 francúzska spoločnosť Arianespace, v prípade rakiet Vega je ním tradične talianska firma Avio. V posledných týždňoch v európskom vesmírnom sektore viackrát zaznelo vyjadrenie inštitucionálnej podpory budúcemu využívaniu jednej či druhej rakety. Vývoj Ariane 6 prešiel v posledných rokoch značne turbulentným vývojom, či už v technologickej alebo rozpočtovej otázke a pre Európskych aktérov je nesmierne dôležité vidieť projekt napredovať. Keďže však úspešnosť budúcej prevádzky oboch nových rakiet nie je možné hodnotiť len cez vesmírne misie v rámci národných programov alebo ESA a EÚ rámcov, je takisto nesmierne dôležité, aby sa oba nosiče dokázali etablovať na globálnom „launch“ trhu.