Pretrvávajúce problémy na geostacionárnej obežnej dráhe

intelsat-29e__118. apríla 2019 – Telekomunikačná družica Intelsat 29E spoločnosti Intelsat zaznamenala v priebehu apríla výpadok poskytovania služieb nasledovaný spozorovanými ďalšími anomáliami poukazujúcimi na pravdepodobnú fragmentáciu objektu v niekoľkých nasledujúcich udalostiach. Intelsat 29E je pomerne mladou, len trojročnou družicou, štandardná operačná prevádzka podmieňujúca generovanie zisku je pritom pri veľkých a nákladných GEO družiciach až 15 rokov. V posledných mesiacoch a rokoch ide už o niekoľký podobný jav, viacero ďalších telekomunikačných satelitov na geostacionárnej dráhe zaznamenalo porovnateľné anomálie. Známe sú prípady družíc AMC-9, Telkom-1, AMOS-5, Eutelsat-33B, EchoStar-3, či Galaxy 11.

Geostacionárna obežná dráha Zeme nachádzajúca sa približne 36 000 km nad povrchom Zeme v nulovej inklinácii, teda priamo nad rovníkom, predstavuje nesmierne užitočnú orbitálnu lokalitu, pretože družice na ňu umiestnené obiehajú Zem v čase rovnakom rotácii Zeme, a teda sa konštatne nachádzajú nad rovnakým bodom nad povrchom planéty. V tejto súvislosti sa stala geostacionárna obežná dráha domovom predovšetkým telekomunikačných družíc využívaných na civilné, vojenske a komerčné účely. V prípade komerčného segmentu ide predovšetkým o poskytovanie služieb satelitnej televízie a ďalších telekomunikačných služieb. To je prípad aj družice Intelsat 29E.

Zdroj: Plass a kol.

Hoci medzinárodný režim pre spoločné pôsobenie družicových operátorov na GEO je z hľadiska bezpečnosti prevádky družicových systémov pomerne efektívny a dlhodobo zaužívaný, v posledných mesiacoch sa čoraz hlasnejšie ozývajú hlasy zdôrazňujúce vyššiu operačnú rizikovosť. Tá vychádza predovšetkým z čoraz výraznejšej zahltenosti regiónu geostacionárnej dráhy ďalšími funkčnými a nefunkčnými objektmi. Zaznamenané americké, čínske ruské experimenty s vysoko pohyblivými družicami a ich kontorverznými manévrami v blízkosti iných funkčných družíc takisto neprispievajú k stabilite a predvídateľnosti situácie v GEO regióne, čo môže mať za následok zhoršené komerčné perspektívy pre doposiaľ pomerne profitabilný telekomunikačný biznis. Na perspektívy satelitného trhu na GEO dnes vplývajú aj horšie trhové ukazovatele vychádzajúceho z pomaly klesajúceho trendu výroby a vynášania družíc na geostacionárnu dráhu a rastúcej intenzity vývoja družicových zoskupení na nižších obežných dráhach, vo forme tzv. megaconstellations.