Sympózium k 40. výročiu Dohody o využívaní Mesiaca

sspa mes copy5. apríla 2019 – Od 1. do 12. apríla 2019 prebieha vo viedenskej centrále OSN už v poradí 58. zasadanie Právneho podvýboru Výboru OSN pre mierumilovné využívanie vesmíru (UN COPUOS). V prvý deň zasadania sa počas poobedňajšieho programu uskutočnilo sympózium k 40. výročiu tzv. Dohody o využívaní Mesiaca a ostatných nebeských telies (Sympózium k právnym aspektom kozmických aktivít už tradične organizoval Medzinárodný inštitút pre vesmírne právo (IISL) v spolupráci s Európskym centrom pre vesmírne právo (ECSL), kde SSPA pôsobí ako národný kontaktný bod pre Slovensko.

Dohoda o využívaní Mesiaca patrí medzi päť základných dohovorov OSN k využívaniu kozmického priestoru a patrí medzi tie s najnižšou podporou členských krajín OSN. Do dnešného dňa ju ju ratifikovalo len 18 štátov (viď mapa nižšie, zelenou farbou 18 štátov, ktoré Dohovor ratifikovali, žltou farbou 4 štáty, ktoré Dohodu podpísali ale neratifikovali). K porovnaniu, najstaršiu a najvšeobecnejšiu tzv. Vesmírnu zmluvu (Outer Space Treaty) ratifikovalo 107 štátov (ďalších 23 krajín Zmluvu podpísalo no neratifikovalo).

Dohoda o Mesiaci sa tak radí ku kozmickým dohodám OSN, ktoré do dnešného dňa patria medzi najkontroverznejšie už od svojho vzniku v dobe Studenej vojny medzi USA a ZSSR. Malý počet ratifikácií reflektuje problematické právne ustanovenia, ktoré Dohovor obsahuje. V dnešnej dobe  význam regulácie ľudských aktivít na povrchu Mesiaca narastá (vrátane ostatných nebeských telies ako napríklad asteroidy alebo Mars). Opäť sa stupňuje záujem hlavných hráčov ako USA, Rusko alebo Čína o misie na Mesiac, vrátane rastúceho komerčného záujmu o využívanie zdrojov Mesiaca a ostatných nebeských telies.

Bližšie informácie k sympóziu nájdete tu prípadne na oficiálnych stránkach Kancelárie OSN pre kozmické aktivity, respektíve k 58. zasadaniu Právneho podvýboru UN COPUOS.

sspa mes 2
Štáty, ktoré ratifikovali alebo podpísali dohodu o Mesiaci, zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_Treaty#/media/File:Moon_Treaty_Participation.svg