Vesmír posilňuje svoj investičný potenciál

graphic-grow-arrow-top-economic-investment-5126. februára 2019 – Medializované informácie na portáli SpaceNews z posledných mesiacov predstavujú zaiste pozitívne správy pre všetkých členov globálnej vesmírnej komunity majúcich inovatívne technologické a komerčné nápady, no nedostatočné vlastné prostriedky na rozbehnutie ich realizácie.  Reporty od Seraphim Capital, či Space Angels dokumentujú že nárast súkromných investícií do činnosti vesmírnych start-upov v globálnom meradle neustále narastá.

Preinvestovaný rizikový kapitál do vesmírnej komunity sa za rok 2018 podľa obidvoch inštitúcií pohyboval približne na úrovni 3 miliárd USD, z čoho prevažná časť bola investovaná do projektov súvisiacich s vývojom raketových nosičov alebo iných služieb súvisiacich so službami vynášania nákladu do vesmíru. Pre porovnanie, ročný rozpočet Európskej vesmírnej agentúry bol v roku 2016 približne 5,6 miliardy EUR. Väčšina súkromných investícií do vesmírneho sektora je, asi neprekvapujúco, dokumentovaná v prostredí Spojených štátov amerických, Seraphim Capital však poukazujú na badateľný nárast investícií v Európskom prostredí (medziročne z 13%-ného na 18%-ný podiel v globálnom meradle)

Rastúci investičný potenciál nedávno potvrdila aj známa americká investičná banka Morgan Stanley, ktorá odporúča svojim klientom do investičného portfólia zaradiť aj investičné aktivity do subjektov angažujúcich sa vo vesmírnom sektore. Pre slovenské firmy môže perspektívne pôsobiť aj oživený záujem Európskej únie o podporu európskeho podnikateľského prostredia a investičných príležitostí súvisiacich s vesmírom. Nedávna spoločná štúdia Európskej komisie (EK) a Európskej investičnej banky (EIB) bola jednou z premiérových snáh rozprúdiť verejnú diskusiu o investičnom potenciáli európskeho vesmírneho sektora. Vnímajúc v roku 2017 v podobnom duchu uzavreté partnerstvo medzi Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a EIB, európsky záujem o podporu vesmírnej ekonomiky je evidentný.