Planetárna obrana a Slovensko

10. januára 2019 – V týchto dňoch vydáva zahraničné vydavateľstvo Springer  na 460 stranách odbornú publikáciu s názvom „Planetary Defense: Global Collaboration for Defending Earth from Asteroids and Comets“. Na publikácii sa významne podieľali českí aj slovenskí vedci, politológovia a právnici: Nikola Schmidt v pozícii editora a ako autori a spoluautori kapitol Peter Vereš (výskumník na Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a člen Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA), Michal Smetana, Martin Švec, Petr Boháček, Tomáš Bruner, Pavel Dufek.

Planetárna obrana je interdisciplinárnym odborom, spájajúcim objavovanie a výskum prirodzených kozmických objektov, ktoré sa môžu zraziť so Zemou. Rieši problém s odklonením alebo zničením nebezpečného telesa, následky po prípadnom impakte a koordinuje národné a medzinárodné inštitúcie. V neposlednom rade rieši relevantné politické otázky a zodpovednosť jednotlivých krajín v prípade objavu telesa na impaktnej dráhe a následných krokov. Na národnej a výskumnej úrovni vo svete dominujú v planetárnej obrane Spojené Štáty a ich Planetary Defense Coordination Office (PDCO), súčasť NASA. Na medzinárodnej úrovni sa otázky zodpovednosti riešia na pôde OSN (UNOOSA). Koordinácia v rámci objavov je voľne zastrešená pod záštitou OSN cez International Asteroid Warning Network (IAWN) a otázku mitigácie zrážky a prípravu kozmických misií rieši zoskupenie Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG). Medzi významné aktivity komunity patrí Planetary Defense Conference, ktorá sa koná každé dva roky, kde sa okrem iného simuluje objav nebezpečného telesa a úspešné, či neúspešné scenáre odklonenia zrážky a ich následkov. Záujem o planetárnu obranu stúpa, o čom svedčí navyšovanie rozpočtu PDCO, aj rastúci počet členov IAWN a SMPAG.

9783030009991Česko a Slovensko sa dlhodobo podieľajú na objavovaní a charakterizácii blízkozemských asteroidov a komét, najmä zásluhou astronómov Akademie Věd Českej Republiky (Ondřejov), observatória Kleť, Astronomického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied a Astronomického a Geofyzikálneho Observatória Univerzity Komenského. V Českej republike udelila Technologická Agentura prvýkrát grant na riešenie problematiky planetárnej obrany (Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru), ktorý sa týka aj návrhu legislatívy. Riešiteľom je Nikola Schmidt z Karlovej Univerzity, v spolupráci s Astronomickým Ústavom AV ČR.

Na mieste je otázka, či podobná legislatíva nechýba aj na Slovensku. Ako by orgány verejnej správy riešili civilnú obranu, ako by sa krajina zapojila do medzinárodnej spolupráce v prípade reálnej hrozby? Mohlo by Slovensko prispieť aj v oblasti technologických riešení, popularizácii a vzdelávaní? Mali by slovenské inštitúcie vstúpiť do IAWN a SMPAG?