99 príbehov európskeho programu Copernicus

aaa10. decembra 2018 – Koncom novembra 2018 vydali Európska komisia, Európska vesmírna agentúra (ESA) a NEREUS, sieť európskych regiónov využívajúcich vesmírne technológie súhrnnú publikáciu prezentujúcu skúsenosti európskych užívateľov programu monitorovania Zeme Copernicus. Publikácia The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions je voľne dostupná a dokumentuje aké rôznorodé výhody poskytuje európskym štátom a občanom možnosť voľného využívania dát ambiciózneho programu Copernicus.

Program Copernicus je vesmírnom programom Európskej únie, ktorého realizáciu zabezpečuje primárne Európska komisia v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou. Prostredníctvom politiky otvorených dát Copernicus slúži na získavanie a následné spracovanie dát družicového pozorovania Zeme, ktoré sú využívané v sférach ochrany životného prostredia, monitoringu klimatických zmien a predpovedí počasia či posilňovaní bezpečnosti a krízového manažmentu. Spolu s programom družicovej navigácie Galileo patrí medzi vlajkové lode európskej vesmírnej politiky.