Dvojité slovenské zastúpenie na Letnej škole ECSL

41174962_1970786609668485_1071482039842111488_na17. septembra 2018 – V dňoch 27. augusta – 7. septembra sa tento rok uskutočnil v poradí už 27. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike, pravidelného vzdelávacieho podujatia, ktoré organizuje Európske centrum pre vesmírne právo. Tohtoročná edícia sa uskutočnila vo fínskej metropole Helsinki v spolupráci s Ministerstvom hospodárskych záležitostí a zamestnanosti. Aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú každoročne od roku 2014, pričom SSPA ako národný kontaktný bod pre ECSL v SR koordinuje výber uchádzačov zo Slovenska.

Tohtoročnej Letnej školy sa zúčastnilo 47 študentov a mladých profesionálov reprezentujúcich celkovo 25 štátov, pričom Slovenská republika mala prvýkrát dvojité zastúpenie – Petra Béreša ako tútora a Lukáša Jančáta ako účastníka, študentov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výber miesta konania nebol náhodný a súvisel s nedávnym prijatím fínskeho zákona o vesmírnych aktivitách. Účastníci sa bližšie oboznámili s procesom tvorby a prijímania takéhoto zákona priamo od jeho tvorcov ako aj s problematikou medzinárodného vesmírneho práva a politiky od popredných odborníkov z akademickej aj komerčnej oblasti.

Nadobudnuté vedomosti a to aj z miestnej legislatívy následne účastníci využili pri spracovaní a prezentovaní skupinového projektu pod vedením svojich tútorov. Téma projektu mala úzku spojitosť s miestom konania a týkala sa vypracovania kompletnej analýzy a posúdenia právnych otázok vývoja a následného použitia malého satelitu v oblasti Arktídy. Obidva tímy pod vedením Petra Béreša získali ocenenia za svoje projekty – jeden tím získal ocenenie za najlepšiu písomnú časť a druhý za najlepší celkový projekt.

Zľava: Peter Béreš a Lukáš Jančát
Zľava: Peter Béreš a Lukáš Jančát
Peter Béreš (tretí zľava) s tímom oceneným za najlepší celkový projekt pred katedrálou v Helsinkách
Peter Béreš (tretí zľava) s tímom oceneným za najlepší celkový projekt pred katedrálou v Helsinkách