Luxembursko naštartovalo činnosť vesmírnej agentúry

LUX16. septembra 2018 – Luxemburské veľkovojvodstvo patrí síce medzi tie menšie európske štáty, takisto je však na európske pomery jedným z najvýznamnejších hráčov na poli vesmírnych aktivít. Po dlhoročne mediálne atraktívnej činnosti súvisiacej s vesmírom (sídlo známeho operátora komunikačných družíc SES, podpora rozvoja vesmírneho priemyslu, prijatie zákona o využívaní vesmírneho nerastného bohatstva…) púta táto západoeurópska krajina pozornosť vesmírnych nadšencov opäť, tentokrát v súvislosti so založením národnej vesmírnej agentúry 12. septembra 2018.

Luxemburská vesmírna agentúra bude fungovať na modernejšie nastavených princípoch, aplikovaných na špecifiká malého štátu s obmedzenými možnosťami finačnej podpory vesmírnych aktivít. Nebude sa podobať modelu veľkých vesmírnych agentúr s robustným vedeckým programom typu americkej NASA či nemeckej DLR, jej zameranie bude predovšetkým v podpore rozvoja vesmírneho priemyslu v domácich podmienkach. Počet zamestnancov agentúry je momentálne nastavený na 12 pracovníkov. Súčasťou tlačového vyhlásenia o založení vesmírnej agentúry bolo takisto spustenie nového podporného fondu (v spolupráci so súkromnými investičnými mechanizmami) pre vesmírne start-upy a technologické firmy sídliace v Luxembursku, v hodnote 100 miliónov EUR. Práve tento fond je príkladom nástroja podpory rozvoja domáceho vesmírneho priemyslu.

Vnímajúc ambiciózne luxemburské plány a dosiahnuté výsledky (zákon umožňujúci v Luxembursku sídliacim spoločnostiam využívať na hospodárske účely nerastné bohatstvo vo vesmíre, či pravidelne vysoká hodnota vesmírneho rozpočtu na úrovni 0,05% HDP), záujem Luxemburska o vesmír (odzrkadlený aj v pretrvávajúcej politickej podpore) môže slúžiť ako inšpirácia aj pre prebiehajúci proces formovania slovenskej vesmírnej politiky. Predovšetkým ako potvrdzujúci dôkaz, že aj malý európsky štát má potenciál úspešnej činnosti v európskom vesmírnom sektore. Tento záujem však musí byť dôsledne pretavený do formovanie národnej vesmírnej politiky a rozpočtovej položky pre vesmírnu činnosť.