Návrh nového rozpočtu EÚ podčiarkuje dôležitosť vesmíru

Screen Shot 2018-05-26 at 23.14.39 copyc26. mája 2018 –  Európska komisia navrhuje zvýšenie výdavkov na vesmírne technológie a výskum pre obdobie rokov 2021 – 2027. Má ísť až o 25 % nárast v porovnaní s rozpočtom z rokov 2014 – 2020. Európsky vesmírny priemysel má mať podľa nového návrhu rozpočtu k dispozícii 16 miliárd eur. Veľká časť rozpočtu bude venovaná existujúcim programom ako EGNOS, Galileo and Copernicus, ako aj pre realizáciu nového projektu GOVSATCOM. Zvýšené výdavky na vesmír sú súčasťou predkladaného návrhu Komisie na Viacročný finančný rámer EÚ pre roky 2021-2027, ktorý nahradí dnes platný rámec pre roky 2014-2020.

Navýšenie objemu prostriedkov pre vesmírny sektor je znakom rastúcej snahy o konkurencieschopnosť Európy s ostatnými vesmírnymi veľmocami v oblasti vesmírnych technológií. Dôležitosť vesmírnych technológií pre EÚ je zvýraznená skutočnosťou, že “vesmír“ sa nachádza v prvej rozpočtovej kategórii navrhovaného rozpočtu s názvom“ Jednotný trh, inovácie a digitálne technológie“. Vesmírny priemysel hrá totiž dôležitú rolu v odvetviach, ktoré sú založené na získavaní a spracovaní dát, ako napríklad budovanie komunikačných infraštruktúr, boj proti klimatickým zmenám, lodná doprava, pôdohospodárstvo a digitálne technológie (napríklad dostupnosť internetu v odľahlých oblastiach, zavedenie 5G siete). Viac informácií o tom ako vníma Európska únia vesmírnu politiku sa môžete dočítať v Európskej vesmírnej stratégii, ktorá bola zverejnená na jeseň roka 2016.