V Česku vznikne centrum pre družicové snímkovanie

Screen Shot 2018-04-26 at 18.47.28 copyhi26. apríla 2018 – V susediacej Českej republike vznikne k 1. júlu 2018 v rámci vojenského spravodajstva špecializované národné centrum pre spracovanie a vyhodnocovanie družicových snímok. SATCEN ČR bude plniť úlohy pre spravodajskú podporu českej armády a rovnako aj úlohy vyplývajúce zo záväzkov českého členstva v NATO. Jeho využitie je však plánované aj v integrovanom záchrannom systéme a ďalšími českými štátnymi inštitúciami, hlavne v súvislosti s krízovým manažmentom.

Vytvorenie špecializovaného družicového centra a jeho prepojenie na bezpečnostnú problematiku je dôkazom stále významného prepojenia vesmírnych technológií na vojenskú oblasť. Dokumentuje to takisto záujem Severoatlantickej aliancie o využívanie služieb poskytovanými družicovými systémami. Obranné plánovanie NATO počíta s intenzívnym využívaním družicového snímkovania, ktoré je v severoatlantickom priestore vnímané ako technologická a bezpečnostná oblasť, ktorá má pre bezpečnosť celej aliancie zásadný význam, a ktorá sa navyše neustále rozvíja. Vytvorenie satelitného strediska vyzdvihli v Česku ako riaditeľ vojenského spravodajstva Jan Beroun, tak aj ministerka obrany Karla Šlechtová.

Spomedzi krajín zoskupenia Vyšehradskej štvorky ide v prípade SATCEN ČR o zaujímavý vývoj, keďže v tomto priestore nie sú tak často badateľné aktivity v rámci vesmírnej politiky s tak markantným bezpečnostným významom. Intenzívnejšie diskusie o bezpečnostných aspektoch vesmírnej činnosti je dnes možné badať aj v Poľsku. Vesmírna agenda spadá v Českej republike primárne pod Ministerstvo dopravy, náklady na zriadenie a prevádzkovanie SATCEN ČR, rádovo v stovkách miliónov českých korún, však pôjdu z rozpočtu Ministerstva obrany. Česko aj naďalej ukazuje zreteľný záujem verejného sektora o sféru vesmírnych aktivít – do rozpočtu ESA prispieva ročne ako členský štát v súčasnosti vyše 30 miliónov EUR, čo presahuje úroveň povinného príspevku odvíjajúceho sa od úrovne hospodárstva krajiny, v Prahe navyše sídli centrála Európskej agentúry pre globálne navigačné družicové systémy.