Pokračovanie vzdelávacej iniciatívy SSPA na PrF UPJŠ v Košiciach

Screen Shot 2018-04-19 at 12.05.49 copy19. apríla 2018 – Vzdelávacia iniciatíva SSPA k témam vesmírneho práva a vesmírnej politiky pokračovala 17. apríla 2018 prednáškou a seminárom k aktuálnym trendom vo vesmírnom práve na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mladí košickí právnici tak mali možnosť dozvedieť sa teoretické ako aj praktické informácie súvisiace s vesmírnym právom a politikou a precvičiť si svoje novonadobudnuté znalosti formou niekoľkých praktických cvičení.

Okrem samotnej diskusie k vesmírnemu právu boli študenti práva na UPJŠ oboznámení s početnými možnosťami štúdia a stáží či účasti na rôznych podujatiach a súťažiach prostredníctvom príležitostí poskytovanými Európskym centrom pre vesmírne právo, organizáciou Space Generation Advisory Council alebo inými zahraničnými inštitúciami. Vzdelávaciu iniciatívu realizujeme v SSPA už 2 roky, počas ktorých sme navštívili niekoľko slovenských vysokých škôl alebo tematických vzdelávacích podujatí zastrešených pod slovenskými univerzitami. V prípade záujmu o poskytnutie podobného podujatia na Vašej univerzite, v SSPA Vám radi poskytneme naše kapacity a podujatie v spolupráci pripravíme. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na info@vesmirnapolitika.sk.

30710724_381190145691434_7290056245875048448_o