„Space exploration“ živou témou posledných týždňov

U5dsnVtcH7b7ftmAiGTkagKdjnaF1c6_1680x8400a8. marca 2018 – Prieskum a dosahovanie vzdialenejších končín kozmického priestoru sú aktivitami, ktorých význam sa často stáva témou porovnaní s viac praktickejšími aspektmi vesmírnej činnosti, akými sú napr. monitoring životného prostredia, satelitné navigačné systémy, alebo družicová telekomunikácia. O „space exploration“ však v globálnej vesmírnej komunite naďalej záujem pretrváva, čoho dôkazom je aj nedávne stretnutie predstaviteľov svetových vesmírnych agentúr v japonskom Tokiu z 3. marca 2018 práve k budúcnosti ľudskej prítomnosti vo vesmíre za obežnými dráhami Zeme. Toto stretnutie, The Second International Space Exploration Forum (ISEF2), prinieslo viacero zaujímavých udalostí.

Zúčastnení predstavitelia najprestížnejších vesmírnych agentúr sveta vyjadrili záujem a odhodlanie pokračovať v medzinárodných ambicióznych projektoch dosahovania vzdialenejších končín vesmíru. Podpisy viacerých nových bilaterálnych dohôd o rôznych druhoch spolupráce, napr. medzi vesmírnymi agentúrami Ruska a Číny, resp. medzi Japonskou vesmírnou agentúrou JAXA a Európskou vesmírnou agentúrou ESA poukazujú opätovne na to, že atmosféra v globálnej vesmírnej komunite je priaznivá, minimálne na úrovni vedeckých a technologických spoluprác. Otáznym samozrejme zostáva, či bude aj naďalej možné tento záujem pretaviť do potrebnej finančnej podpory z verejných, prípadne možno súkromných zdrojov a či do realizovaných alebo plánovaných cezhraničných kooperatívnych snáh nezasiahnu niekedy komplikované medzinárodno-politické súvislosti.

Téma dosahovania vzdialenejších končín vesmíru však rozhodne má potenciál byť úspešným príkladom širokej medzinárodnej spolupráce, resp. tiež spolupráce verejného a súkromného sektora. Pre „space exploration“ je zatiaľ stále nevyhnutná stabiliná podpora verejných financií, pretože v rámci takýchto vesmírnych aktivít zatiaľ nie sú realizované také činnosti, ktoré by mali potenciál rentabilného biznis plánu, ako je tomu napr. pri družicovom snímkovaní, či trhu s letmi do vesmíru. Aj súkromný sektor už začína ukazovať spôsobilosť byť aktívnejším v sfére space exploration, príkladom sa ukazuje snaha SpaceX o dosiahnutie Marsu misiou s ľudskou posádkou. Stále však ide hlavne o silný investičný stimul, v tomto prípade ale zo súkromných zdrojov a nie o tradičnú komerčnú aktivitu.

Posledné týždňe vedúce k tokijskému  ISEF2 zaznamenali aj vydanie novej verzie Global Exploration Roadmap, medzinárodným koordinačným orgánom International Space Exploration Coordination Group. Dokument nadväzuje na predchádzajúce verzie z rokov 2011 a 2013 a ponúka aktualizované plány svetových vesmírnych agentúr v rámci space exploration aktivít.