Chorvátsko novým spolupracujúcim štátom ESA

Croatia_cooperation_agreement_node_full_image_2a20. februára 2018 – Chorvátsko sa podpisom Zmluvy o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou stalo najnovším spolupracujúcim štátom ESA. Týmto krokom má už ESA formálne nadviazané kontakty s každým členským štátom Európskej únie. Podpis zmluvy medzi Chorvátskom a ESA sa uskutočnil 19. februára 2018 v chorvátskom Záhrebe, po približne 3-ročných diskusiách od pôvodných chorvátskych deklarácií o záujme participovať na európskych vesmírnych aktivitách. Zodpovedným orgánom pre napĺňanie záväzkov Chorvátska smerom k ESA bolo v zmluve definované Ministerstvo vedy a vzdelávania, podobne ako v prípade Slovenskej republiky.

Prístupový proces štátu do Európskej vesmírnej agentúry trvá zvyčajne niekoľko rokov, dokumentuje to aj vývoj vzťahov Slovenskej republiky s Európskou vesmírnou agentúrou. Podobnú zmluvu ako teraz s ESA uzatvorilo Chorvátsko, podpísalo Slovensko už v roku 2010. Po 5 rokoch od prijatia tejto zmluvy bola medzi Slovenskom a Európskou vesmírnou agentúrou uzatvorená Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte, ktorá otvorila cestu tzv. PECS fáze prístupového procesu (z ang. Plan for European Cooperating States). PECS fáza štandardne zahŕňa 5 jednoročných špecifických výziev na zapojenie sa do vesmírneho sektora pre domáce vedecko-výskumné a priemyselné subjekty, pokiaľ tieto výzvy prebiehajú úspešne, je možné pri danej krajine očakávať po ukončení fázy PECS plné členstvo v ESA.