Novoročné aktuality z ECSL a SGAC

World-map-global-communications-business-619x413b17. januára 2018 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA prostredníctvom svojich členov alebo organizácie ako takej pôsobí už niekoľko rokov vo viacerých medzinárodných štruktúrach, z nich predovšetkým v organizáciách Európske centrum pre vesmírne právo ECSL (pre ktoré je SSPA národným kontaktným bodom na Slovensku) a Space Generation Advisory Council SGAC, v ktorých členovia SSPA pôsobia takisto ako národné kontaktné body pre Slovensko. V aktuálnom článku Vám prinášame informácie o momentálnom dianí spätom s týmito organizáciami – blížiace sa udalosti, zaujímavé informácie, či príležitosti pre študentov a mladých profesionálov.

screen-shot-2016-11-15-at-14-38-32Európske centrum pre vesmírno právo ECSL organizuje v roku 2018 znovu niekoľko tradičných podujatí:

Už dnes je otvorená pravidelná esejistická súťaž, do ktorej je možné sa zapojiť do 15. februára. Témou tohtoročnej edície je „The Rescue and Return Agreement in times of non-governmental spaceflights.“.

ECSL zastrešuje v priebehu roka 2018 aj európsku časť simulovaných súdnych pojednávaní k témam vesmírneho práva Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition., ktorej európske kolo sa odohrá 21. – 24. mája v portugalskom Lisabone. Súťaž ideálna pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov a podobných odborov je otvorená aj pre tímy slovenských študentov Termín na prihlášku je 31. január 2018.

Počas jari, 23. a 24. marca, usporadúva ECSL v centrále ESA v Paríži podujatia Young Lawyers‘ Symposium a Practitioners‘ Forum. Obe podujatia sú otvorené aj pre záujemcov zo Slovenska, predovšetkým Young Lawyers‘ Symposium je príležitosťou pre študentov a mladých profesionálov prezentovať vlastný výskum v oblasti vesmírneho práva, politiky a regulácií.

V neposlednom rade, v priebehu augusta a septembra bude ECSL znovu organizovať pravidelnú Letnú školu o vesmírnom práve a politike. Bližšie informácie o mieste konania a prihláškovom procese, ktorý budeme v SSPA koordinovať, vám prinesieme v priebehu roka 2018.

light_bg_sgac-logo-main-rgb-2000px-2Space Generation Advisory Council stále zostáva atraktívnou studnicou príležitostí pre mladých ľudí zaujímajúcich sa o vesmír. Medzi najzaujímavejšie príležitosti pre európskych členov SGAC v roku 2018 možno zaradiť trojicu podujatí z Rumunska, Rakúska a Nemecka. V marci sa uskutoční už tretí ročník poduajtia European Space Generation Workshop, pričom tento rok sa workshop uskutoční v rumunskej Bukurešti. Deadline na prihlášku je už dnes, 17. januára, bližšie informácie k tomu to aj ďalším podujatiam sú k dispozícii na príslušným stránkach SGAC. Ďalším zaujímavým podujatím počas roka 2018 bude dvojdňový workshop Space Generation Forum 2.0 vo Viedni počas júna organizovaný pri príležitosti významnej medzinárodnej konferencie UNISPACE+50. Prihláškový proces bude spustený vo februári. V neposlednom rade, tak ako každý rok v septembri, v predvečer Medzinárodného astronautického kongresu sa v mieste konania tohto podujatia odohrá Space Generation Congres (SGC). Miestom konania tohtoročného SGC budú nemecké Brémy, prihlasovanie na účasť bude spustené neskôr v priebehu roka.

Okrem týchto podujatí ponúka SGAC aj ďalšie možnosti na zapojenie sa do rôznych zaujímavých aktivít, ako napr. pracovných skupín, projektov alebo súťaží. Bližšie informácie k ECSL a SGAC nájdete aj na našom portáli, a radi vám ich poskytneme na info@vesmirnapolitika.sk.