2 semináre k vesmírnej bezpečnosti na UMB v BB

Chinese_Space_War_1a12. decembra 2017 – Vzdelávacia iniciatíva SSPA pokračovala aj počas jesene 2018. Členovia SSPA pôsobiaci na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tomáš Hrozenský a Lenka Kružlicová usporiadali v priebehu novembra tohto roka krátku sériu dvoch seminárov k  témam vesmírnej bezpečnosti primárne pre zahraničných študentov momentálne študujúcich na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Počas seminárov mali zúčastnení študenti možnosť nadobudnúť poznatky a informácie z aktuálne dynamicky sa rozvíjajúcej sféry vesmírnej bezpečnosti a tieto poznatky potom využiť pri praktických cvičeniach zameraných na tvorbu národných politík vesmírnej bezpečnosti alebo simuláciu diplomatických rokovaní na pôde Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru s cieľom prijatia smerníc zameriavajúcich sa na dlhodobú udržateľnosť vesmírnych aktivít.

IMG_0196 2