Časozberné video NASA približuje životné procesy na Zemi

1117-ctm-nasatime-reid-1443471-640x36027. novembra 2017 – Americká vesmírna agentúra NASA zverejnila v priebehu novembra 2017 časozberné video zachytávajúce pomocou družicového snímkovania environmentálne procesy a zmeny na Zemi v priebehu posledných 20 rokov. Značná sada dát umožní vedeckej komunite precíznejší výskum v súvislosti s adaptáciou životného prostredia planéty na zmeny klímy. Tento časozber je ukážkovým príkladom hodnotného využitia družicových technológií a investícií do vesmírneho výskumu takým spôsobom, aby dokázali efektívne napomáhať k porozumeniu ľudských vplyvov na životné prostredie a napomáhať tak k dosahovaniu cieľov dlhodobo udržateľného rozvoja.

mollweide_cycle

Pohľad na environmentálne procesy a zmeny na Zemi z vesmíru získala NASA prostredníctvom pozorovacích a meteorologických družíc SeaWiFS, Terra, Aqua a Suomi NPP. Video zachytávajúce environmentálne procesy zobrazuje vývoj od roka 1997, je na napr. ňom vidno, ako sa sezónne menia ľadové pokrývky v polárnych regiónoch, rozsah vegetácie v púštnych oblastiach, či koncentráciu fytoplanktónu na hladinách oceánov. Projekty ako tento časozber jasne dokumentujú, že investície do kozmických technológií nachádzajú využitie v širšom spektre vedeckých aktivít, ktoré nemusia nevyhnutne skúmať len kozmický priestor, ale môžu byť zamerané na lepšie porozumenie planéty Zeme.