Slovenskí študenti aj naďalej súčasťou Letnej školy ECSL

ESRIN_GROUP_largeaa26. septembra 2017 – Tento rok sa v dňoch 4. – 15. septembra v Ríme uskutočnil už 26. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike pod záštitou Európskeho centra pre vesmírne právo (ECSL) v spolupráci s Univerzitou Sapienza di Roma. Aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú každoročne od roku 2014. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA koordinuje proces výbru uchádzačov o letnú školu zo Slovenska a v ECSL je národným kontaktným bodom pre Slovenskú republiku.

Tohtoročnej Letnej školy sa zúčastnilo 42 študentov a mladých profesionálov reprezentujúcich celkovo 23 krajín, pričom Slovenskú republiku  reprezentoval Peter Béreš z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Účastníkom prednášali svetoví odborníci z akademického prostredia ako aj zástupcovia popredných firiem aktívnych v oblasti vesmírnych technológii. Účastníci mali tiež možnosť navštíviť priestory Centra pre pozorovanie zeme (ESRIN), Talianskej vesmírnej agentúry (ASI), Medzinárodného inštitútu pre unifikáciu súkromného práva (UNIDROIT) ako aj spoločností Thales Alenia a Telespazio.

Nadobudnuté vedomosti mohli účastníci následne využiť pri spracovaní a prezentovaní skupinového projektu na tému Právne otázky a geologický prieskum Marsu za účelom ťažby nerastných surovín, ktorý následne prezentovali pred panelom štyroch členov hodnotiacej komisie zloženej z renomovaných odborníkov. Peter Béreš získal spolu so svojím tímom ocenenie za najlepší celkový projekt zo všetkých. Gratulujeme!

2017_ECSL_Summer_Course_node_full_image_2
Návšteva „Clean Room“ v Thales Alenia
22047566_1925984280952812_516490785_o
Tím s víťazným projektom vrátane Petra Béreša a hodnotiaca komisia
ECSL_Summer_Course_Students_node_full_image_2
Diskusia účastníkov Letnej školy počas jedného zo seminárov