Informácie z vesmíru sa využívajú aj pri záplavách v Nepále

nepalsspa20. augusta 2017 – Ako môžu vesmírne technológie zabrániť či zmierniť prírodné katastrofy? Príklad ázijskej krajiny Nepál môže poslúžiť ako odpoveď na túto otázku. Monzúnové dažde za posledných 15 rokov zapríčinili záplavy a zosuvy pôdy v 27 zo 75 okresov v Nepále. Platforma OSN pre informácie poskytované z vesmíru na riadenie katastrof a núdzovú reakciu – UN-SPIDER zorganizovala v dňoch 31. júla – 4. augusta 2017 technickú poradnú misiu v Nepále s cieľom vyhodnotiť súčasné a potenciálne využívanie informácií získaných z vesmíru.

Toto stretnutie sa konalo na požiadanie nepálskeho ministerstva vnútra. Poradná misia splnila svoj účel najmä nadviazaním bilaterálnych diskusií s organizáciami a inštitúciami, ktorých sa otázka riešenia kríz spôsobených prírodnými katastrofami týka (Národné centrum pre núdzové operácie MoHA, ozbrojené policajné zbory, nepálska armáda, Nepálska spoločnosť červeného kríža…). UN-SPIDER uľahčuje komunikáciu medzi zainteresovanými stranami a vykonáva činnosť tak, aby tieto subjekty mali prístup k príslušným informáciám získaných prostredníctvom družicových technológií (http://www.un-spider.org/sites/default/files/bardya-map.pdf – príklad na mapu zobrazujúcu situáciu na mieste katastrofy, zachytenú satelitom).

Autority, ktoré sú zodpovedné za riadenie rizík a predchádzanie havarijných situácií nedokážu vo všetkých prípadoch rozoznať užitočnosť informácií, ktoré je možné získať z vesmírneho priestoru, čo je zapríčinené predovšetkým nedostatkom verejných politík podporujúcich využívanie informácií získaných vesmírnymi technológiami. UN-SPIDER, uvedomujúc si túto skutočnosť, pracuje s cieľom zabezpečiť to, aby si všetky členské štáty OSN uvedomovali hodnotu takýchto informácií, pretože ich efektívnym využívaním je možné predchádzať a zmierňovať prírodné katastrofy a z toho prameniace humanitárne krízy. Družice a družicové systémy na obežných dráhach Zeme je možné využiť vo všetkých fázach krízového riadenia naśledkov prírodných katastrof (od pripravenosti, cez prevenciu až po nápravu škôd) prostredníctvom takých služieb, akými sú napr. pozorovanie a snímkovanie, skoré varovanie či diaľková komunikácia.

V rámci svojej činnosti  vykonáva UN-SPIDER tri typy činnosti: výcvikové aktivity, núdzovú podporu a poradné misie. Pozorovanie Zeme môže byť využité na mapovanie oblastí, ktoré boli postihnuté povodňami, tsunami, sopečnými výbuchmi, lesnými požiarmi, zosuvom pôdy alebo iným prírodným rizikom. UN-SPIDER na svojom webe poskytuje interaktívnu aplikáciu, pomocou ktorej je možné na základe výberu jednotlivých kritérií (prírodný alebo ľudský aspekt, konkrétna vesmírna technológia a identifikácia fázy cyklu riadenia katastrof) vyhľadať jednotlivé prípadové štúdie charakterizujúce vzniknuté krízové situácie a ich riešenie spomenutou platformou OSN.