Vesmírna politika témou Workshopu na UNI Cambridge

sspa cambrige copy14. júla 2017 – V dňoch 20. a 21. apríla 2017 sa na Univerzite v Cambridge (Trinity Hall) v Spojenom kráľovstve konal už ôsmy workshop Európskej pracovnej skupiny pre vesmírnu politiku, pod záštitou ESSCA EU & ASIA InstituteIndependent Social Research Foundation . Táto neformálna skupina viac ako 30 akademikov a expertov z rôznych vedeckých oblastí, krajín a organizácií, sa už do povedomia dostala veľmi úspešnými prelomovými publikáciami v oblasti vesmírnej politiky, ako napríklad Theorizing European Space Policy, European Space Policy: European Integration and the Final Frontier, alebo akademickou činnosťou prezentovanou prevažne vo vedeckom časopise Space Policy.

Na tohtoročnom workshope, ktorého výstupom by mala byť ďalšia editovaná publikácia, sa zúčastnili vedci z Univerzity v Cambridge, Londýnskej mestskej univerzity (London City University), Európskej vesmírnej agentúry (ESA), Canterbutz Christ Church Universtiy a mnohých ďalších, vrátane člena SSPA v zastúpení VU Univerzity v Amsterdame.

Nosnými témami tohtoročného stretnutia bola prezentácia vedeckých prác v oblasti konsolidácie minulosti, súčasných výziev a budúcich perspektív európskej vesmírnej politiky. Na stretnutí sa diskutovalo napríklad o problematike spoločensko-ekonomického dopadu novej vesmírnej stratégie EÚ, ekonomickej konsolidácii a transformácii jednotlivých politík EÚ a jej členských štátov, vrátane prednášky k problematike spolupráce medzi ESA a EÚ. Z globálnej perspektívy zazneli príspevky k témam trvalo udržateľného rozvoja vesmírnych aktivít, vrátane tém ako bezpečnosti či kontroly a manažmentu orbitálnych operácií, vrátane novej koncepcie ESA „Vesmír a bezpečnosť v ére vesmíru 4.0“. Zaujímavú perspektívu ponúkli a pomerne zoširoka diskutované boli prednášky o úlohe nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na vesmírnu politiku USA alebo vplyv vystúpenia Veľkej Británie z EÚ na jej vesmírny priemysel a spoluprácu v Európe.

sspa cambrige
Medzi okruhmi, ktoré sa týkali aj Slovenska, zaujala najmä prednáška člena SSPA, ktorý prezentoval závery svojho výskumu v oblasti integrácie a spolupráce vo vesmírnych aktivitách v regióne strednej a východnej Európy, prehľad historickej skúsenosti od 60. rokov minulého storočia (napr. program Interkozmos), a ich následná integrácie do ESA. Analýza napríklad potvrdila rozdielnu skúsenosť a tradíciu regiónu oproti tradičnému modelu budovania vedecko-priemyselných kapacít ESA, so značnou prevahou úlohy verejných vedeckých inštitúcií a univerzít. Analýza rovnako potvrdila predpoklady, že integrácia do ESA, pokiaľ je optimálne nastavená na existujúce kapacity krajiny a v súlade s udržateľnou národnou stratégiou, má pozitívny dopad na úspešnú spoluprácu medzi zainteresovanými subjektami a na rovnomerné prerozdeľovanie verejných zdrojov. Na druhej strane, vďaka pozitívnemu vplyvu integračného modelu ESA narastá počet spolupráce medzi priemyslom, respektíve súkromným sektorom, a rozširuje sa budovanie národných a medzinárodných konzorcií.

Krajiny strednej a východnej Európy (predovšetkým región V4) preukázali významné možnosti v oblasti základnej vedy a výskumu, vývoja technológií, výskumu v podmienkach mikro-gravitácie, vrátane ich (mnohokrát už stratenej) skúsenosti v oblasti letov s ľudskou posádkou. Ešte vždy nerozvinutou oblasťou ostáva hlbšia vedecko-technická spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom a komerčné využitie produktov a výsledkov výskumu verejných inštitúcií. Rozdielny prístup k vedecko-technickým aplikáciám a ich uplatnenia do praxe je medzi súkromným a verejným sektorom ešte stále dosť značný. Na druhej strane, aplikácie a dáta v oblasti pozorovania a monitorovania Zeme, navigačných a telekomunikačných systémov podporujú záujem a možnosti verejných inštitúcií pre spoluprácu so súkromným sektorom alebo vlastné podnikateľské zámery.

Ucelená správa z workshopu by mala byť už čoskoro dostupná na webových stránkach ESSCA.