Družica skCUBE: Pozitíva a negatíva prvého úspechu

skcube-2-700x524223. júna 2017 – Dnešným ránom vyvrcholilo vypusteným družice skCUBE do vesmíru niekoľkoročné úsilie slovenského projektu, ktorý organizačne zastrešovalo občianske združenie Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) a zapojilo sa doňho viacero slovenských akademických inštitúcií ako aj súkromných firiem. Kolegom zo SOSA a partnerských inštitúcii gratulujeme k úspešnému štartu indickej rakety PSLV na palube aj s družicou skCUBE. SSPA počas posledných rokov a mesiacov nezávisle monitorovala dianie súvisiace s projektom skCUBE a svoje zistenia Vám prináša vo forme špeciálne pripraveného reportu dostupnom na tomto odkaze a nižšie priloženom súbore. Závery z reportu ponúkame k dispozícií nižšie v článku.

Screen Shot 2017-06-23 at 00.12.50 copyProjekt družice skCUBE bol prvým svojho druhu na Slovensku, preto ho treba vnímať do veľkej miery ako katalyzátor podobných budúcich projektov. Je preto dôležité, aby sa relevantné inštitúcie, súkromné ale najmä verejné, poučili z nedostatkov a problémov, na ktoré tento projekt, aj napriek svojmu úspechu, poukázal. 

Projekt skCUBE otvoril priestor na ďalšiu medzinárodnú spoluprácu, čo dokumentuje napríklad  Memorandum o spolupráci medzi STU, SOSA a izraelským Technionom. Veľmi pozitívna zmena v tomto zmysle by však bolo zásadnejšie sústredenie sa na európskych partnerov, ako napríklad členské krajiny EÚ a ESA.

Je potrebné jasne zadefinovať strategické ciele SR v oblasti kozmických aktivít, čo by malo byť reflektované v prideľovaní štátnych dotácií a grantov. Zároveň je nutné posilniť transparentné a priehľadné financovanie súkromných projektov verejnými inštitúciami, a predovšetkým sa sústrediť pri rozhodovaní na všeobecný verejný dosah takýchto projektov. V prípade financovania z verejných zdrojov je nutné zabezpečiť väčšiu participáciu verejných inštitúcií a budovania kapacít v rámci ich priestoru (nie na súkromných nehnuteľnostiach ako v prípade primárnej pozemnej stanice pre skCUBE), aby tak vynaložené prostriedky boli verejnosti a odbornej obci dostupné a uchovali sa aj pre ďalšie generácie.

Je potrebné pokračovať v implementácii medzinárodných zmlúv, regulácii a noriem pre aktivity v kozmickom priestore do národného regulačného rámca pre vesmírnu činnosť. Pripravenie legislatívy a uchopenie vesmírnych aktivít do národnej legislatívy za účelom naplnenia záväzkov voči OSN, vrátane odborného zastrešenia a kontroly pripravenosti družicových projektov na Slovensku, predstavujú zásadné kroky smerom k štandardným národným družicovým projektom na svete.

Projekt skCUBE svojim veľmi centralizovaným spôsobom riadenia a sústredenia finančných ako aj technologických kapacít pod občianske združenie SOSA mal za následok okrem iného aj naštrbenie vzťahov združenia s vedecko-výskumnou komunitou v SR. Do budúcna bude potrebné hľadať spôsoby ako tieto vzťahy zlepšiť a vyvíjať úsilie smerom k projektom s čo najširšou participáciou priemyselných, akademických, vedeckých, štátnych, ale aj mimovládnych organizácií.