Správa vesmírnych aktivít témou konferencie v Montreale

IMG_843322. mája 2017 – V súvislosti s blížiacim sa špeciálnym zasadnutím Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru UN COPUOS budúci rok v podobe konferencie UNISPACE + 50 prebiehajú v súčasnoti v medzinárodnej komunite čoraz intenzívnejšie diskusie k témam medzinárodnej resp. globálnej správe vesmírnych aktivít. International space governance, ako býva táto tematika nazývaná v medzinárodnej komunite, bola predmetom už 5. ročníka prestížnej konferencie nesúcej meno Manfreda Lachsa, významného medzinárodného právnika, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. mája v kanadskom meste Montreal. SSPA bola na tejto konferencii prítomná a mapovala aktuálny vývoj spätý s predmetnou tematikou.

Piaty ročník konferencie organizoval už tradične Inštitút pre právo vzdušného priestoru a kozmické právo, zriadený v rámci McGill University v Montreale v spolupráci s ďalšími organizáciami, medzi ktorými nechýbala ani Kancelária OSN pre mierové využívanie vesmíru UNOOSA. Dvojdňový program konferencie privítal výskumníkov z akademickej obce a think-tankov, zástupcov národných vesmírnych agentúr, predstaviteľov mimovládneho sektora, či v neposlednom rade študentov a ponúkol tak primerané medzinárodné fórum pre diskusiu o súčasnom vývoji na poli právnych a regulačných aspektov vesmírnej činnosti. Na príslušnej webstránke konferencie je prevažná časť príspevkov dostupná vo forme prezentácií na stiahnutie.

Tematika správy vesmírnych aktivít má svoje opodstatnenie aj pre Slovenskú republiku. Prebiehajúci prístupový proces Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry a rastúca intenzita realizovanej vesmírnej činnosti na Slovensku prináša opodstatnenie pre snahu, aby Slovenská republika na národnej úrovni disponovala efektívnym právnym a regulačným rámcom regulujúcim domácu vesmírnu činnosť. Národná vesmírna legislatíva na Slovensku zatiaľ neexistuje. Prebiehajúce medzinárodné diskusie ponúkajú inšpiráciu a nové pohľady, ktoré témy bude potrebné zohľadniť na národnej úrovni, akým spôsobom, resp. akou formou by mal byť národný regulačný rámec vytvorený, príp. aké odporúčania medzinárodná komunita dnes v tejto problematike prináša.