Letná škola ECSL o vesmírnom práve a politike 2017

2016_ECSL_Summer_Course_Participants_large16. mája 2017 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo prihláškový proces pre tohtoročnú edíciu svojho hlavného vzdelávacieho programu, v poradí už 26. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Tá sa v tomto roku uskutoční v talianskej metropole Rím v termíne 4. – 15. septembra. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike a preto koordinuje úvodnú fázu prihláškového procesu na letnú školu. Bližšie informácie o podávaní prihlášok na letnú školu sú k dispozícii na príslušných webstránkach SSPA a ECSL a v článku nižšie. Termín na podávanie prihlášok je 30. jún 2017.

Letná škola ECSL o vesmírnom práve a vesmírnej politike je jedno z najtradičnejších vzdelávacích podujatí svojho druhu v Európe. Ponúka atraktívny dvojtýždňový program plný prednášok, workshopov a prípravy špecifického projektu, na základe čoho približne 40 účastníkov má možnosť získať teoretické ako aj praktické skúsenosti so sférami vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Napriek tomu, že Slovenská republika nie je zatiaľ plnohodnotnou členskou krajinou ESA, slovenskí účastníci – študenti majú možnosť účasti na letnej škole bezplatne a s poskytnutým ubytovaním, každý účastník si však musí hradiť cestovné náklady a životné náklady v mieste konania programu. Letná škola je zameraná predovšetkým pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov s právnickým či politologickým vzdelaním. Takéto zameranie však nie je podmienkou, uchádzať o účasť sa môžu aj záujemci z ekonomických, technických či iných prírodovedných smerov.

Traja členovia SSPA sú úspešnými absolventi letného kurzu ECSL (2014 Tomáš Hrozenský, 2015 Lucius Klobučník, 2016 Lenka Kružlicová), SSPA preto každému záujemcovi rada poskytne bližšie informácie o podujatí a samotnom prihláškovom procese. Dokumenty potrebné k prihláške sú k dispozícii na príslušnej webstránke ECSL, SSPA bude koordinovať výber uchádzačov zo Slovenskej republiky. Európske centrum pre vesmírne právo je inštitúciou zriadenou v pôsobnosti Európskej vesmírnej agentúry ESA.

Účastníci letnej školy ECSL o vesmírnom práve a politike v roku 2015 počas prebiehajúcej výučby