50. výročie programu Interkozmos

interkozmos13. apríla 2017 – Pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1967, získalo viacero krajín strednej a východnej Európy možnosť participovať na medzinárodnej vesmírnej spolupráci, ktorá otvorila dvere aj československému vesmírnemu sektoru byť súčasťou spoločenstva krajín skúmajúcich kozmický priestor pod záštitou vtedajšieho Sovietskeho zväzu. 13. apríla roku 1967 bola v Moskve podpísaná zmluva o programe Interkozmos, ktorej súčasťou boli štáty vtedajšieho východného bloku, vrátane Československa.

Spolupráca  programe Interkozmos bola spočiatku limitovaná na programy týkajúce sa vesmírneho výskumu, pozorovania zeme, vesmírnej biológie a medicíny, meteorológie, či telekomunikácií. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vyvrcholila vo vyslaní pilotovaných misií do prvých kozmonautov nesovietskeho alebo neamerického pôvodu do vesmíru, a to predovšetkým prvého európskeho kozmonauta Vladimíra Remka (Československo), prvého nemeckého kozmonauta Sigmunda Jähna, prvého francúzskeho kozmonauta Jean-Loupe Chretiena, a ostatných prvých občanov vo vesmíre európskych krajín, strednej a východnej Ázie a Južnej Ameriky (Poľsko, Bielorusko, Maďarsko, Bulharsko, Kuba, India, Afganistan, Mongolsk, Sýria).

Aktivity v rámci programu Interkozmos boli realizované pod vedením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Počas jeho existencie mali členské štáty možnosť vypustiť do vesmíru svoje prvé vesmírne družice, ako učinila aj vtedajšia Československá republika (sondy Magion) alebo Bulharsko. Mnohé iné vyslali svoje družice do vesmíru až v prvej alebo druhej dekáde 21. storočia.

Program Interkozmos bol oficiálne zahrnutý taktiež v agende Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a jeho úlohou bolo zabezpečiť dostupnosť vesmírnych aktivít ostatný krajín Východného bloku pod záštitou ZSSR, ktorého vesmírne aktivity boli v tej dobe plne pod kontrolou armádnych zložiek. Pre súčasnosť, možnosti dané počas programu Interkozmos vytvorili dôležitý predpoklad slovenskej akademickej spoločnosti (napr. Českoslovekej, neskôr Slovenskej akadémie vied) pre participáciu na vesmírnych družicových programoch, ktoré doteraz tvoria neodmysliteľný historický ako aj súčasný potenciál pre integráciu do európskych vesmírnych štruktúr, a to predovšetkým v zmysle integrácie Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry (ESA).