Space for Sustainability súťaž ESA

aas7. apríla 2017 – Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s European Interparliamentary Space Conference (EISC) spúšťa v poradí už 5. ročník súťaže  Space for Sustainabality Award, zameranej pre študentov a mladých profesionálov z členských krajín Európskej únie a Európskej vesmírnej agentúry, teda aj pre záujemcov zo Slovenska. Pre výhercov súťaže čaká hlavná cena – cesta na európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane v Južnej Amerike. Termín na podávanie prihlášok do súťaže je 23. apríl 2017.

Projekt súťaže Space for Sustainability Award vznikol v roku 2012 a je určený pre mladých ľudí z európskeho prostredia so zaujímavými a prelomovými nápadmi, ako prieskum a využívanie kozmického priestoru intenzívnejšie integrovať do európskych politík, tak aby aj vesmírna činnosť mohla zásadným spôsobom prispieť k cieľom dosahovania dlhodobo udržateľného rozvoja. Organizácia už 5. ročníka tejto súťaže dokumentuje, že v európskej ako aj širšej medzinárodnej komunite prevláda názor, že kozmické technológie predstavujú jeden z nástrojov na dosahovanie globálnych cieľov udržateľného rozvoja, tak ako ich zadefinovala Organizácia Spojených národov.

Bližšie informácie o súťaži sú k dispozícii na príslušnej webstránke súťaže. Záujemcovia, či už vo forme individuálnej účasti alebo prostredníctvom malého tímu, o účasť majú za úlohu predložiť projektový zámer. Tento projektový zámer by mal obsahovať návrh ako prispieť k niektorému z cieľov agendy dlhodobo udržateľného rozvoja, pričom spôsob a forma dosiahnutia stanoveného cieľa by mala využívať kozmické technológie. Pre výhercu súťaže je ako hlavná cena pripravená hradená cesta na európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane spolu s pozorovaním štartu jednej z európskych rakiet Ariane, Vega alebo Soyuz.