Maďarsko vstúpilo do Programu transferu technológií ESA

Ceremony_participants_node_full_image_2a26. januára 2017 – Maďarsko, ktoré je od Novembra 2015 zatiaľ najnovším členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA), vstúpilo do Programu transferu technológií ESA. Prostredníctvom ESA TTPO programu sa Maďarsko po prvýkrát angažuje v rozpočtových a programových aktivitách ESA, ktorého rozpočet je prerozdelený prostredníctvom maďarského príspevku do voliteľného programu ESA, pod ktorý ESA TTPO program spadá. Na stretnutí Ministerskej Rady ESA koncom minulého roka vo švajčiarskom Lucerne sa Maďarsko zaviazalo prispieť do rozpočtu ESA finančnou čiastkou 20,6 milióna EUR, čo predstavuje 0,2% z celkovej sumy vynaloženej z rozpočtu ESA na európske vesmírne programy na najbližšie dvojročné obdobie.

Maďarsko je už 16. krajinou z 22-člennej organizácie, ktorá vstúpila do tohto programu. Podpora transferu technológií podporuje nové podnikateľské záujmy a príležitosti. Nakoľko limitovaný maďarský vesmírny priemysel nemôže konkurovať silným etablovaným hráčom, práve podpora tzv. spin-off aj do iných sektorov je budúcnosťou úspešnosti maďarského členstva v ESA. Hlavnou úlohou ESA je podporovať národný priemysel jej členskej krajiny, a spoločne tak vytvárať konkurencieschopný európsky priemysel.

Podľa zatiaľ dostupných informácií, projekt začne trojročnou spoluprácou zameranou na podporu maďarských startupov v aplikácii vesmírnych technológií, predovšetkým v iných oblastiach ako je vesmírny sektor. Národným strediskom pre transfer technológií bude Wignerovo výskumné centrum pre fyziku, ktoré je súčasťou Maďarskej akadémie vied. Sprostredkovateľom programu medzi ESA a Maďarskom je Maďarská vesmírna komisia pôsobiaca pod záštitou maďarského Ministerstva pre národný rozvoj. Maďarsko sa už v roku 1991 nadviazalo spoluprácu s ESA, jeho vedci a technológie boli súčasťou mnohých významných projektov, a bolo medzi prvými ESA spolupracujúcimi štátmi programu PECS, pod ktorého záštitou spolupracovalo dlhých 15 rokov.

Maďarský minister pre rozvoj, ktorý podporil rozhodnutie Miklós Seszták dúfa, že maďarské komerčné a akademické centrá budú môcť spolupracovať na väčších projektoch a že profesionáli s vyšším vzdelaním budú mať motiváciu zostať v Maďarsku. Podľa maďarského štátneho tajomníka pre komunikácie Solymára je vesmírny priemysel dôležitým nástrojom pre zvýšenie efektivity priemyselnej produkcie v krajine a príležitosťou pre rast maďarských technologických spoločností doma aj v zahraničí.

Slovensko, ktoré vstupuje do svojho druhého roku päťročného obdobia PECS programu ESA, by malo podobné iniciatívy ako v Maďarsku rovnako podporovať a koncepčne uchopiť vo svojej vesmírnej politike. Významne sa to týka budúcich slovenských vedecko-technologických a priemyselných kapacít a návratnosti investícií zo slovenského príspevku po očakávanom vstupe do ESA, Zásadnou je teda otázka nutnej podpory podobných inkubačných centier pre podnikateľov, ktoré umožňujú a podporujú spoluprácu medzi priemyslom, akadémiou a európskym vesmírnym sektorom. V rámci integračného procesu SR do ESA a za účelom zabezpečenia efektívnej komunikácie medzi štátom, ESA a priemyslom bude v blízkej budúcnosti dôležitým krokom taktiež vytvorenie združenia kozmického priemyslu.