Začínajú africké vesmírne preteky?

continent_of_africa_bold_gold_poster-r8fe16fc401ab41d3b23f0beae094069b_w2q_8byvr_32411. januára 2017 – Rastúci záujem o vesmírne aktivity vo viacerých krajinách Afriky v posledných rokoch potvrdzuje aj súčasný vývoj v Etiópii. Vláda tejto africkej krajiny zverejnila začiatkom januára 2017 záujem zvýšiť výdavky vynakladané na vesmírnu činnosť s cieľom začatia práce na vlastnom raketovom nosiči a autonómne vyvíjaných a konštruovaných družiciach. Význam etiópskych plánov podčiarkuje ambiciózny časový horiznot s vidinou vyvinutia vlastného raketového nosiča v horiznote troch rokov ako aj nadviazanie viacerých medzinárodných spoluprác s vesmírnymi agentúrami v rozvinutých štátoch v nedávnom období.

Etiópia nie je jedinou africkou krajinou, kde je možné vidieť rastúci záujem o vesmír. Veľké africké ekonomiky, štáty ako Južná Afrika, Nigéria, Keňa, Ghana či Egypt majú stanovené vlastné vesmírne programy a je možné očakávať, že záujem o vesmír budú v blízkej budúcnosti deklarovať aj čoraz menšie o menej rozvinutejšie africké krajiny. Impluzom pre ne by mal byť sumity členských krajín Africkej únie, v rokoch 2015 a 2016, kde po niekoľkých rokoch práce v rámci pracovnej skupiny pre vesmír dospela Africká únia k prijatiu dokumentu African Space Strategy: Towards economic, political and social integration, ktorý možno označiť za vesmírnu politiku Africkej únie, zoskupenia vyše 50 afrických krajín pripomínajúceho v mnohých ohľadoch Európsku úniu. Dva základné ciele, ktoré by vesmírna činnosť v krajinách Afriky podľa dokumentu mala nasledovať sú využitie vesmírnej vedy a technológii v podpore socio-ekonomického rastu afrických krajín a vyvinutie vesmírnych spôsobilostí a infraštruktúry, ktoré budu zabezpečovať africký trh s vesmírnymi technológiami a službami.

V minulosti realizované vesmírne projekty u Afrických krajín podčiarkujú významnú sociálnu a hospodársku dimenziu vesmírnych aktivít, do veľkej miery pripomínajúcu úvodné fázy indického vesmírneho programu. Zaujímavé projekty družicového pozorovania Zeme majú za sebou napr. Nigéria a Južná Afrika. V roku 2014 nigérijské družice SatX a Sat2 prispeli k efektívnejšiemu boju s teroristickou organizáciou Boko Haram a ich využitie napomohlo k nájdeniu unesených 273 dievčat, ktoré zoskupenie Boko Haram unieslo. Juhoafrické družicové projekty pozorovania Zeme, realizované už od roku 1999, našli v krajine široké uplatnenie od armádneho snímkovania až po poľnohospodárske projekty.

Viacerí zahraniční spravodajcovia začali na základe tohto vývoja uvažovať, či sa Afrika dostáva do fázy vesmírnych pretekov. Charakteristiky národných programov a vesmírnej politiky predostrenej Africkou úniou nenasvedčujú, že by africké štáty medzi sebou súperili, resp. majú záujem súperiť. Viditeľný je skôr spoločný záujem o prehlbovanie spolupráce a intenzívnejšie využívanie kozmických technológii v sociálnej rovine a rozvoji národných hospodárstiev. Rast afrického vesmírneho sektoru je podčiarkujúcim dôkazom globálneho trendu nárastu počtu nových aktérov v globálnom vesmírnom sektore, najbližšie roky ukážu do akej miery sa deklarované ciele v africkej vesmírnej politike predostrenej Africkou úniou stanú realitou.