Česko zvyšuje svoj ročný príspevok do ESA

czes26. decembra 2016 – V priebehu roka 2016 sme niekoľkokrát informovali o náraste záujmu krajín regiónu strednej Európy o aktívnejšie angažovanie sa v európskom vesmírnom sektore. Tento trend dokumentuje aktuálne rozhodnutie vlády Českej republiky o navýšení príspevku, ktorý krajina každoročne vkladá do rozpočtu Európskej vesmírnej agentúry. V roku 2017 sa český príspevok do ESA bude pohybovať na úrovni 830 miliónov českých korún, v prepočte asi 30 miliónov EUR.

Po schválení navýšenia ročného príspevku 28. novembra 2016 označil minister dopravy ČR, Dan Ťok, toto rozhodnutie za krok vpred v budovaní hi-tech priemyslu a hospodárstva v Českej republike s vierou, aby krajina nebola v Európe naďalej len „montážnou dielňou“.  Rastúci záujem o Česka je viditeľný aj pri porovnaní výšku príspevkov z minulých rokov, pričom len v posledných dvoch rokoch vzrástol finančný objem príspevku do ESA dvojnásobne. V podobnom duchu ako Dan Ťok sa v minulosti vyjadril aj český minister financií Andrej Babiš, ktorý presadzuje podporu orientácie českej ekonomiky na letecký a kozmický priemysel.

screen-shot-2016-12-05-at-18-48-26

Vychádzajúc z princípu geografického prerozdelenia rozpočtu ESA by sa viac než 4/5 z českého príspevku mali vrátiť naspäť k českým firmám a výskumným inštitúciám. Príspevok ČR do ESA tvorí popri povinnej časti aj príspevok do voliteľných programov, v roku 2016 sa Česko napríklad zapojilo do vývoja nových štartovacích rakiet Ariane 6.  Aktívna snaha a rastúci záujem Česka o vesmírne aktivity v kontexte ESA by mali predstavovať inšpiráciu a príklad v rozvoji slovenských vesmírnych aktivít. Česko dokumentuje, že má význam aktívne sa zapájať aj do voliteľných programov ESA a poukazuje na benefity, ktoré aktívne členstvo v Európskej vesmírnej agentúre prináša nielen pre vedu a výskum ale aj pre rozvoj priemyslu a národného hospodárstva.
czk-copy