Belgicko zakladá federálnu vesmírnu agentúru

blg30. novembra 2016 – Belgicko, krajina s pomerne zložitým federálnym zoskupením, sa  po rokoch trvajúcich diskusií o forme spravovania národných vesmírnych aktivít, rozhodlo založiť centrálnu federálnu vesmírnu agentúru. Rozhodnutie padlo na najvyššej úrovni Federálnej rady ministrov, ktorá schválila založenie tzv. Interfederal Space Agency of Belgium (ISAB). Jej úlohou bude zjednotiť federálne financovanie vesmírnych aktivít všetkých troch federálnych regiónov (Flámsko, Valónsko a región Brusel), čo by malo viesť k flexibilnejšej správe rozhodovacieho procesu a regionálnej spolupráce.

Jednotlivé regióny majú v oblastiach pre rozvoj komunikácií, pozorovania zeme a navigácií pomerne rozsiahle autonómne právomoci. Ich narastajúci význam pre oblasť rozvoja a investícií vo vesmírnom sektore prinútil k hlbšiemu zjednoteniu regionálnych priorít na federálnej úrovni. Vesmírny sektor v Belgicku predstavuje približne 60 firiem a výskumných inštitúcií zamestnávajúcich okolo 2000 vysokokvalifikovaných pracovníkov, a to s celkovým ročným obratom vyše 350 miliónov €.

Nová vesmírna agentúra by mala začať svoju činnosť už začiatkom roka 2017. Jednou z ďalších úloh novej agentúry bude zabezpečiť a udržať potrebný prílev investícií z EÚ programov ako aj udržať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na úrovni programov ESA. Práve obava, že nejednotnosť jednotlivých federálnych zoskupení môže viesť k odlivu ESA zákaziek do väčších krajín ako Francúzsko či Nemecko, bola hlavným dôvodom na založenie federálnej agentúry.

Belgicko, ako jeden zo stredne-veľkých prispievateľov do rozpočtu ESA, môže ísť príkladom pre jednoznačnú potrebu centrálneho a inkluzívneho riešenia správy vesmírnych aktivít aj na Slovensku.