Ocenenie pre doc. Jána Svoreňa zo SAV

14. novembra 2016 – Celoslovenský Týždeň vedy a techniky, ktorý prebiehal v termíne 7. – 13. novembra 2016 priniesol viacero zaujímavých podujatí, medzi ktorými nechýbal galavečer v bratislavskej Incheba Expo štvrtok 11. novembra, na ktorom boli ocenení slovenskí vedecko-výskumní pracovníci za ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Jedným z ocenených vedcov sa stal aj doc. Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied za dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase a televízii, ako aj prednáškami pre širokú verejnosť.

SSPA sa pripája ku gratuláciám.