Nová vesmírna vízia ozbrojených síl USA

635647208870780004-f8cb89e295dc0548bab299c845c47a0f16. septembra 2016 – Vesmírne veliteľstvo vzdušných síl USA (z ang. Air Force Space Command – AFSPC) naďalej pokračuje v práci a výskume na iniciatíve predostretej veliteľom gen. Johnom Hytenom na jar roka 2016 pod názvom Space Enterprise Vision. Tento projekt so skôr nevojensky pôsobiacim názvom zameraný na vytvorenie koncepčného rámca bezpečnostne orientovaných aktivít v rámci vesmírnej politiky USA signalizuje čerstvý vietor pre témy vesmírnej bezpečnosti v bezpečnostnej komunite USA, zároveň však môže svojim obsahom vyvolať citlivé medzinárdné reakcie.

Iniciatíva Space Enterprise Vision nadväzuje na niekoľko interných štúdií realizovaných v rámci amerických ozbrojených síl, výsledky ktorých identifikovali viaceré nedostatky a potrebu modernizácie alebo prispôsobenia sa globálnemu vývoju v sfére vesmírnej bezpečnosti. V rozhovore pre časopis SpaceNews priblížila hlavné priority Space Enterprise Vision Nina Armagno z AFSPC:

  1. Moving to smaller satellites with a three- to five-year mission design life,
  2. Cheaper rockets and more agile launch operations,
  3. Improved space situational awareness and battle management command and control,
  4. Increased international partnerships and commercialization of routine tasks.

Priority iniciatívy SEV dokumentujú, že aj napriek zvýšenému počtu súkromných aktérov realizujúcich vesmírnu činnosť a nárastu významu komerčného vesmírneho sektora, zostávajú, minimálne v prostredí USA, významnými aj témy vesmírnej bezpečnosti a prepojenie využívania kozmického priestoru na národnú bezpečnosť USA. Je evidentným, že ozbrojené sily USA sú si vedomé aktuálnych trendov a prebiehajúceho vývoja v globálnom vesmírnom sektore, na základe čoho je viditeľý záujem prispôsobiť kozmickú činnosť takým spôsobom, aby aktivity spojené s vesmírnou bezpečnosťou boli flexibilnejšie, operatívnejšie či odolnejšie voči útokom prípadných neptriateľov. Zaujímavými krokmi v tejto súvislosti sú intenzívnejšie využívanie menších flexibilnejších družíc s relatívne kratšou dobou funkčnosti, využívanie menších, ľahších a operatívnejších nosičov, či intenzívnejší vývoj na poli space situational awareness.

Aktivity, ktoré SEV predostiera do budúcnosti, môžu vyvolať citlivú reakciu v medzinárodnom spoločenstve. Prepojenie vesmíru na národnú bezpečsnoť zostáva naďalej dôležitým v medzinárodnej politike, bude preto zaujímavé sledovať ako k navrhovaným krokom USA budú pristupovať Rusko alebo Čína. Názory odbornej komunity v USA vnímajú nový vývoj súvisiaci s iniciatívou SEV prevažne pozitívne, aj americkí experti však vnímajú riziko spojené s možnou eskaláciou nevraživosti medzi hlavnými vesmírnymi mocnosťami.

Prebiehajúce diskusie o vízii SEV dokumentujú, že vesmírna politika USA zaznemenáva v posledných mesiacoch nový vývoj. V novembri 2015 vstúpil v USA do platnosti nový zákon o komerčnom využívaní vesmíru, ďalší nový trend môžu priniesť blížiace sa prezidentské voľby a s nimi súvisiaci príchod novej administratívy. Ako Hillary Clintonová, tak aj Donald Trump sa vo svojich kampaniach dotkli, hoci len značne okrajovo, tém vesmírnej politiky. Obaja kandidáti sa zhodli v záujme pokračovať v americkom vesmírnom programe. Vo vyjadreniach Donalda Trumpa prevažuje kritické hodnotenie politiky administratívy prezidenta Baracka Obamu v súvislosti s podporou NASA. Republikánsky kandidát neplánuje pri svojich rozpočtových  škrtoch ubrať z prostriedkov pridelených na vesmírne aktivity, je však evidentné, že v prípade úspechu vo voľbách bude ohnisko záujmu Trumpovej administratívy na iných témach. Hillary Clintonová počas prezidentskej kampane niekoľkokrát vyjadrila podporu vesmírnemu programu USA, za zmienku aj nedávne vyjadrenie podpory prieskumu Marsu. V prehláseniach kandidátky Demokratickej strany je zdôrazňované aj psychologické hľadisko vesmírneho programu pre americký národ, takisto však nemožno očakávať radikálne zmeny vo váhe, ktorú má vesmírna politika v porovnaní s inými socio-ekonomickými otázkami v americkej spoločnosti.