Školenie ESA pre ovládanie a komunikáciu s CubeSatmi

esa academy24. august 2016 – Od 11. do 14. októbra 2016 ESA Education Office ponúka pre 22 študentov štvordňový študijný pobyt v operačnom stredisku ESA Academy, Belgicko. Zúčastniť sa ho môžu študenti na úrovni bakalárskeho, ako aj doktorandského štúdia, vo veku medzi 18 a 32 rokov. Možnosť je otvorená aj pre spolupracujúce štáty s ESA, ktorým v súčastnosti je aj Slovensko.

V prípade uchádzačov zo Slovenska (tzv. spolupracujúceho štátu ECS), ESA bude kontaktovať národnú administratívu (Ministerstvo školstva) so žiadosťou o potvrdenie, že bude finančne podporovať slovenských uchádzačov

Cieľom školenia je oboznámiť sa s úlohami, ktoré nastávajú počas a po vypustení satelitu na obežnú dráhu. Každý z vybraných účastníkov je sponozorovaný štipendiom ESA. Ním je uhradené ubytovanie a strava, ako aj podpora 200 Euro na cestu do belgického mesta Redu.

K účasti je potrebné vyplniť formulár, jednostránkový motivačný list, životopis, odporúčací list z univerzity (od profesora alebo školiteľa) a kópiu doterajších výsledkov štúdia. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnej internetovej stránke.

Predpokladá sa, že slovenskí uchádzači budú mať pomerne veľkú šancu zúčastniť sa tohto študijného pobytu, nakoľko prebieha integračný process do ESA a s ním súvisiaca podpora vytvárania národných kapacít. V tejto súvislosti rovnako treba vyzdvihnúť aktivity Slovenskej republiky v súvislosti s medzinárodnou reguláciou a právom, ktoré sa týkajú národných satelitných projektov a nárastu záujmu verejného a súkromného sektora.