Letná škola ECSL o vesmírnom práve a politike

19. júna 2016 –  Európske stredisko pre vesmírne právo, ECSL, otvorilo možnosť prihlášok na svoje každoročné podujatie, letnú školu o vesmírnom práve a vesmírnej politike, ktorá sa v roku 2016 uskutoční v poľskej Varšave v termíne 29. august – 10. september 2016. O účasť na letnej škole sa majú možnosť uchádzať aj záujemcovia zo Slovenskej republiky. Termín na podávanie prihlášok je 28. jún 2016.

Informácie potrebné na vyplnenie prihlášky sú k dispozícii na príslušnej webstránke ECSL, prihlášku je potrebné zaslať elektronicky. Minulé ročníky letnej školy ECSL, predovšetkým tie, na ktorých sa zúčastnili aj členovia SSPA (2014 v švajčiarskej Ženeve, 2015 vo francúzskom Caene), boli mimoriadne úspešnými podujatiami, na ktorých sa zúčastnení študenti a mladí profesionáli z Európy ale aj neeurópskych štátov naučili nové poznatky o aktuálnych trendoch vo vesmírnom práve a vesmírnej politike, realizovali prakticky zameraný skupinový projekt (projekt letnej školy 2015 bol zameraný na koncept Smart Cities), či mali možnosť diskutovať s expertmi a profesionálmi z európskeho vesmírneho sektora. Nimi boli predstavitelia popredných európskych vesmírnych agentúr alebo satelitných operátorov ako aj európski astronauti.

Letná škola ECSL je skvelou príležitosťou na získanie nových užitočných kontaktov a detailné a hlbšie zorientovanie sa v problematikách právnej, politickej, či bezpečnostnej dimenzie vesmírnych aktivít. Zvykom organizátora býva, že ubytovanie býva účastníkov hradené, potrebné je hradiť si z vlastných nákladov cestovné a životné náklady v mieste konania podujatia.

Účastníci letnej školy, ročníka 2014, s európskym astronatuom André Kuipersom
Účastníci letnej školy, ročníka 2014, s európskym astronatuom André Kuipersom
Prebiehajúce diskusie medzi účastníkmi letnej školy, ročník 2015