Vesmír vo vízii M. Lajčáka na post generálneho tajomníka OSN

26. mája 2016 – Vláda Slovenskej republiky 25. mája 2016 schválila nomináciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka na post generálneho tajomníka OSN. Jeho voľba sa má uskutočniť do konca roku 2016. Minister Lajčák pri tejto príležitosti zverejnil svoju víziu s názvom „Starostlivosť, zodpovednosť a líderstvo“, v ktorej zdôraznil aj potrebu venovania sa novým aktuálnym oblastiam medzinárodných vzťahov, vrátane hľadania noriem zodpovedného správania v kybernetickom priestore a vo vesmíre.

Minister Lajčák vo svojej vízii zdôraznil potrebu rozvoja a adaptácie na súčasné podmienky a výzvy do budúcnosti, ktoré by nebolo možné riešiť bez moderných technológií a efektívnych inovácií. Podľa jeho slov, technológie nám napomáhajú v každodennom živote, a preto je nutné podporovať ich potenciál, využívať ho naplno, no pritom zodpovedne. Minister ďalej zdôraznil dôležitosť dodržiavania právnych noriem a medzinárodných pravidiel, vyzval ku konsolidácii a prehĺbeniu vzťahov s ostatnými zahraničnými partnermi a inštitúciami. Vyzval k podpore dodržiavania ľudských práv, trvalo udržateľného rozvoja a minimalizácii klimatických zmien. Boj proti globálnemu terorizmu, odzbrojovanie a prevencia konfliktov patria k jeho zásadným prioritám.

Podiel vesmírnej politiky v oblasti medzinárodných a národných aktivít SR neustále narastá. Príprava novej Európskej vesmírnej stratégie v období počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016, príprava národnej koncepcie rozvoja vesmírnych aktivít, napredovanie v integračnom procese do ESA, očakávané vypustenie prvého slovenského satelitu, a zahrnutie vesmíru ako jednej z oblastí kandidatúry ministra Lajčáka na pozíciu generálneho tajomníka OSN sú toho jasným dôkazom.