Generálny riaditeľ ESA na návšteve v Bratislave

gr esa8. mája 2016 – Generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johann-Dietrich Wӧrner navštívil 5. mája 2016 Bratislavu. Poča svojej návštevy sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukášom Parízekom, ministrom školstva Petrom Plavčanom a rektorom Slovenskej technickej univerzity Robertom Redhammerom. Rokovaniami so štátnymi predstaviteľmi rezonovali najmä témy spolupráce EÚ a ESA a prípravy Vesmírnej stratégie EÚ počas predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES).

Po oficiálnych rokovaniach mal Johann-Dietrich Wӧrner verejnú prednášku na STU, kde študentom predstavil programy a projekty ESA. Následne o možnostiach zapojenia SR do programov ESA informovala v prednáškových blokoch Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA). Záznam z prednášky si môžete pozrieť na oficiálnom kozmickom portáli slovak.space, ktorý spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.