Prednáška o vesmíre v Banskej Bystrici zaplnila celú sálu

bb3. apríla 2016 – Slovenská atlantická komisia v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre vesmírnu politiku usporiadala 22. marca 2016 na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbornú diskusiu na tému mocenského súperenia vo vesmíre.

Viac než 80 účastníkov, predovšetkým študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov si malo na predmetnú tému možnosť vypočuť príspevky dvoch rečníkov – Petra Pindjáka z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Tomáša Hrozenského z domácej univerzity. Prednesené príspevky vzbudili záujem publika o témy vesmmírnej politiky a vesmírnej bezpečnosti. V následnej voľnej diskusii s rečníkmi  sa diskutovalo o tom, aké je v súčasnosti najzávažnejšie bezpečnostné riziko spojené s prieskumom a využívaním vesmíru, ktorý z dvoch hlavných trendov súperenia alebo spolupráce je dnes v aktivitách veľmocí prevažujúcim, či do akej miery je dôležitosť vesmírneho práva a vesmírnej politiky reflektovaná v podmienkach Slovenskej republiky.

806f4cd9-824a-44b7-bd3e-0e252b561d69 d3036441-8965-4fa9-b4d5-5aab4bf4c8ebf822d7dd-45d6-4297-8cf7-cc9ddd50dc6e