Prvý európsky workshop SGAC v Budapešti bol úspešný

sgac3. marca 2016 – V priestoroch Budapest University of Technology and Economics sa 26. a 27. februára 2016 konal historicky prvý regionálny európsky workshop organizácie Space Generation Advisory Council (SGAC) zameraný na hľadanie riešení a nových prístupov k aktuálnym výzvam v európskom vesmírnom sektore. Workshopu sa zúčastnilo takmer 70 účastníkov z vyše 20 krajín z celého sveta, vrátane národného delegáta zo Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku (SSPA).

Počas intenzívneho dvojdňového programu mali účastníci podujatia možnosť vypočuť si niekoľko prednášok od skúsených profesionálov pôsobiacich v európskych vesmírnych štruktúrach (napr. Európska vesmírna agentúra (ESA), German Aerospace Center (DLR), či International Space University (ISU), prvoradá pozornosť bola však kladená na intenzívnu prácu v troch pracovných skupinách na témy:

  • Európska spolupráca na malých satelitoch
  • Zdieľanie poznatkov a skúseností medzi mladými profesionálmi a expertmi na európskej úrovni
  • Podnikanie a startupy v kozmickom sektore

Práca v jednotlivých skupinách predstavovala pre delegátov jedinečnú príležitosť s najväčšou pridanou hodnotou. Zistenia, závery a odporúčania, ku ktorým jednotlivé pracovné skupiny dospeli a prezentovali na záver programu budú súčasťou záverečnej správy z workshopu, ktorá bude prezentovaná na pôde Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS) v priebehu roku 2016. Hlas mladej generácie teda zaznie na jedinom globálnom diplomatickom fóre venujúcom sa prieskumu a využívaniu kozmického priestoru. Dvojdňový program workshopu ponúkol pre jeho účastníkov zároveň vynikajúce možnosti na networking, teda spoznanie a získanie nových užitočných kontaktov z Európy a zo sveta.

Budapeštiansky workshop  je ukážkovým príkladom akou pridanou hodnotou môže byť členstvo v SGAC pre mladých profesionálov. Organizácia SGAC ponúka široké spektrum aktivít, do ktorých sa je možné zapojiť. Členstvo v SGAC je pritom bezplatné. V priebehu roka 2016 sa navyše môžete tešiť na sériu zaujímavých článkov približujúcich organizáciu SGAC, pracovné skupiny v nej pôsobiace, či rôzne súťaže alebo štipendijné možnosti, ktoré ponúka. Ná základe úspechu tohtoročného Budapeštianskeho podujatia sa v roku 2017 uskutoční v poradí druhý regionálny európsky SGAC workshop. V ktorom meste a v ktorom štáte rozhodne SGAC v priebehu roku 2016.

sgac1sgac2