Prezident Kiska podpísal ratifikačnú listinu k zmluve ECS

podpis15. január 2016 – Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 14. januára podpísal ratifikačnú listinu k Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte (ECS) medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Dnešným dňom  Slovensko oficiálne vstúpilo do druhej fázy prístupového procesu do ESA. Počas nasledujúcich 5 rokov sa tak bude môcť SR aktívnejšie podielať na vedeckých, výskumných a priemyselných projektoch medzivládnej agentúry. Štát sa zaviazal v tomto období prispieť do rozpočtu ESA čiastkou v hodnote približne 7 miliónov Euro, ktoré budú v značnej miere priebežne refinancované v podobe kontraktov (PECS) pre vedecko-výskumné a priemyselné inštitúcie na Slovensku. Po úspešnom zavŕšení obdobia ECS sa SR naskytne možnosť plného členstva v ESA.

prvej historickej výzve PECS sa prerozdelilo približne 750 000 Euro z celkového možného rozpočtu v objeme 2 miliónov Euro. Do výzvy sa zapojilo 21 subjektov, ktoré podali 18 žiadostí, z toho vybraných bolo 7. Úspešnými uchádzačmi o grant boli tri univerzity (UPJŠ Košice, FMFI UK Bratislava,  FEI STU Bratislava – dva projekty), dva ústavy Slovenskej akadémie vied (UMMS SAV Bratislava a UEF SAV Košice) a jeden zástupca kozmického priemyslu. Aj keď celkové refinancovanie po prvej výzve nepresiahlo ani polovicu z alokovaných financií ESA, Slovensko potvrdilo svoj potenciál byť rešpektovaným partnerom.

V najbližšom období čaká krajinu výzva optimalizovať spravovanie kozmických aktivít prijatím systémových opatrení a vytvorením inštitucionálneho rámca, ktorý zaručí efektívne, transparentné a koordinované aktivity SR v oblasti vesmírnej politiky.

Podpis ratifikačnej listiny prezidentom Kiskom, ktorému predchádzala jednoznačná podpora Národnej rady SR, dáva jasný signál, že kozmické aktivity SR majú podporu nielen naprieč politickým spektrom, ale aj v radoch verejnosti. Prístupový proces do ESA prináša jedinečné príležitosti pre vedu, výskum, inovácie, podnikanie a ekonomický rast, a súčasne posúva pozíciu Slovenskej republiky smerom k prestížnemu postaveniu na medzinárodnej scéne.