Významné závery Svetovej rádiokomunikačnej konferencie

ITU%20logo_212. 1. 2016 – V priebehu novembra minulého roku sa vo švajčiarskej Ženeve uskutočnila Svetová rádiokomunikačná konferencia (WRC), ktorá trvala takmer 4 týždne. Predmetné zasadnutie sa koná každé 3-4 roky a je najvyšším výkonným orgánom Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU). Na WRC 2015 sa zúčastnili delegácie zo 162 krajín z celkovo 193 členských štátov ITU. Hlavnou témou, ktorou sa WRC zaoberala je úprava medzinárodnej zmluvy s názvom Rádiokomunikačný poriadok (Radio Regulations), ktorá upravuje náležitosti využívania rádio-frekvenčného spektra a družicových orbít. Budúca konferencia WRC sa uskutoční v roku 2019.

Počas WRC došlo k novým alokáciám frekvencií vo viacerých pásmach a častiach frekvenčného spektra pre rôzne druhy služieb. Zaujímavou novinkou je pridelenie nového frekvenčného pásma 5351.5 – 5366.5 kHz pre amatérsku rádiovú službu. Nové frekvenčné pásma boli pridelené tiež vo viacerých službách krízového manažmentu – vrátane tiesňovej komunikácie, pátracích a záchranných služieb, ako aj pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof. Nové časti frekvenčného spektra boli pridelené aj viacerým službám v cestnej a leteckej doprave s cieľom zvýšenia bezpečnosti.

Z hľadiska vesmírnej politiky priniesla WRC 2015 viacero dôležitých rezolúcií, ktoré sa aj stali súčasťou oficiálneho záverečného dokumentu.  Ide predovšetkým o agendu, ktorá bude realizovaná v najbližšom období. Do budúcej WRC v roku 2019 bude napríklad prebiehať štúdia o požiadiavkách v rámci spektra pre telemetrické, sledovacie a riadiace služby krátkych misií malých satelitov. Iná štúdia sa bude zase zaoberať využiteľnosťou staníc na palube suborbitálnych prostriedkov pri riešení problémov so škodlivým rušením rádiovej komunikácie. Zúčastnení tiež odsúhlasili viacero zmien v procedúrach vypracovania Informácie o predbežnej publikácie (API).

Priebeh WRC 2015 a závery, ku ktorým delegácie štátov počas rokovaní dospeli, boli hodnotené prevažne pozitívne. Prijaté rozhodnutia vyzdvihlo aj Ministerstvo zahraničných vecí USA. Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU) privítala rozhodnutie prijaté počas konferencie o využívaní amatérskych pásiem neamatérskymi družicami.

Aktivity ITU a WRC majú význam aj pre Slovenskú republiku, ktorá je jedným zo 193 členov Únie. Koordinácia využívania frekvenčného spektra v Slovenskej republike je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.