Medzinárodná konferencia k rastúcej dôležitosti kozmu

VIC22. decembra 2015 – Minulý mesiac sa vo Viedni uskutočnilo prvé zasadnutie prípravnej skupiny členských štátov Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS) ku konferencii UNISPACE+50. Konferencia UNISPACE sa dosiaľ uskutočnila len trikrát (po prvýkrát v roku 1968) a jej závery sú stálou súčasťou agendy výboru COPUOS. Úlohou prípravnej skupiny je do roku 2018 vypracovať komplexnú analýzu významu Výboru COPUOS vo vzťahu k súčasným globálnym trendom a potrebám s dôrazom na socioekonomické aspekty využívania kozmického priestoru.

Na zasadnutí sa zúčastnilo vyše 50 delegácií, vrátane Slovenska, ktoré je jedným zo zakladajúcich členov výboru COPUOS. Slovensko na konferencii zastupoval na odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí podpredseda Slovenskej spoločnosti pre vesmírne aktivity (SSPA). Hlavným programom boli štyri nosné témy spojené s využívaním vesmíru, ktoré sledovali prepojenie kozmu s ekonomickým rastom, rozvojom spoločnosti, dostupnosť služieb a aspekty diplomacie. Program a prezentácie sú dostupné na oficiálnej stránke konferencie.

OSN vidí rastúci význam vesmíru v rôznych oblastiach,  vrátane rozvoja podnikania, podpory inovácií, vytvárania nových pracovných príležitostí, väčšej dostupnosti vzdelávania,  vývoja technológií najvyššej kvality, dostupnosti informácií a dát, a dodržiavania  medzinárodných záväzkov a regulácií. Slovensko na konferencii svojim vystúpením preukázalo potenciál aktívne sa podieľať na formovaní medzinárodnej vesmírnej politiky vo vyššie uvedených oblastiach.

Slovensko musí byť aktívne nielen na pôde OSN. V roku 2016 sa bude počas predsedníctva SR v Rade EÚ prijímať nová Vesmírna stratégia EÚ. Pre SR sa tak naskytá jedinečná príležitosť prispieť k odbornej diskusii k strategickému európskemu dokumentu a ovplyvniť tak aj budúcnosť európskych kozmických aktivít. O ďalších výzvach, ktoré čakajú vesmírnu politiku v SR sa môžete dočítať v odbornom článku zakladateľov SSPA pod názvom: Slovenská vesmírna politika je (zatiaľ) vo hviezdach.