Prezident Obama podpísal zákon o komerčnom využívaní vesmíru

US Flag30. november 2015 – Zákon o zvyšovaní konkurencieschopnosti v komerčnom sektore kozmických letov má podporiť a urýchliť rozvoj komerčného vesmírneho priemyslu a určiť smernice, ktoré majú pomôcť pri využívaní zdrojov z vesmíru. Zákon okrem iného definuje právnu normu zodpovednosti za škody, udeľovanie licencií, federálne právomoci, upravuje štatút „štátneho astronauta,“ využívanie Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a riadenie “premávky” na obežnej dráhe Zeme.

Azda najzaujímavejšou súčasťou zákona je odsek IV, ktorý podporuje komerčné využitie zdrojov a surovín z vesmíru. Inými slovami, zákon umožňuje americkým spoločnostiam ako napríklad Deep Space Industries, Inc.Planetary Resources vykonávať ťažobné práce na kozmických telesách, vrátane asteroidov. Podoba zákona bola známa už niekoľko mesiacov, odvtedy však po pripomienkach z priemyselného prostredia a od politikov prešiel mnohými zmenami.

Jeho príprava nebola jednoduchá, keďže zákony o využívaní vesmíru spravidla musia súhlasiť s medzinárodnými dohodami a normami, napríklad so Zmluvou o využívaní kozmického priestoru z roku 1967 (Outer Space Treaty). Zákon tak zaplátal dieru v právnom priestore a rozviazal ruky komerčným spoločnostiam, ktoré plánujú ťažobné operácie na asteroidoch a import vzácnych kovov na Zem. Jednou z hlavných motivácii je tiež snaha USA čo najrýchlejšie vyvinúť vlastnú kozmickú loď na dopravu ľudskej posádky do vesmíru, nakoľko od roku 2011 ostali po skončení letov raketoplánov závislí od ruských Sojuzov, ktoré ako jediné dokážu dopraviť ľudí na ISS, a zároveň šetrenie finančných zdrojov cez delegovanie niektorých úloh NASA do rúk súkromných spoločností. SpaceX a Orbital ATK môžu slúžiť ako dobrý príklad, keďže tieto súkromne spoločnosti dokázali na ISS dopraviť náklad na svojich lodiach Dragon a Cygnus.