Budúcnosť európskej vesmírnej politiky aj v rukách Slovenska

Space26. novembra 2015 – Na stretnutí Generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) J.-D. Wörnera so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Slobodníkom sa obaja vysokopostavení činitelia zhodli na dôležitosti užšej spolupráce a významnosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v súvislosti s prípravou budúcej Vesmírnej stratégie EÚ. Tá sa má formulovať a schváliť práve počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Okrem toho, ESA oficiálne deklarovala prvých sedem slovenských projektov v rámci ESA PECS programu pre spolupracujúce krajiny.

Zdá sa, že rok 2016 bude pre Slovensko jedným z najvýznamnejších rokov v oblasti formovania vesmírnej politiky. Nie len že Slovensko čakajú výzvy smerom k novej stratégii EÚ, rovnako tak sa očakáva aktívne zapojenie SR do príprav Ministerskej rady ESA, oficiálneho začiatku  programovej spolupráce PECS a prípadné obnovenie Vesmírnej rady medzi ESA a EÚ.

Je teda nanajvýš dôležité, aby Slovensko zmobilizovalo všetok svoj odborný potenciál a dokázalo byť nielen partnerom, ale aj vizionárom a garantom budúcnosti európskej vesmírnej politiky.

Kľúčovými rezortmi štátnej správy pre jednotlivé oblasti vesmírnej politiky sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (kozmické právo, bezpečnostné aspekty využívania kozmického priestoru, agenda odzbrojovania), Ministerstvo dopravy (satelitné navigačné systémy), Ministerstvo obrany (vojenské systémy využívajúce kozmické technológie), Ministerstvo školstva (veda a výskum, prístupový proces do ESA), Ministerstvo hospodárstva (rozvoj kozmického priemyslu), a Slovenský hydrometeorologický ústav (environmentálne družice, predpoveď počasia).